Dalabergsskolan medverkar i Skolverkets Lärportal

7 september 2018, kl. 10.37

Skolverket har besökt Dalabergsskolan för att ta del av deras arbete med flerspråkighet och inkludering. Resultatet av besöket har blivit en film som alla Sveriges lärare kan lära av.

Ett språkutvecklande arbetssätt som gynnar alla elever i klassrummet.

Begreppslig förmåga är grunden för lärandet. Anna Andersson och Sofia Pettersson instruerar klassen.

Det var under våren 2018 som Skolverket besökte Dalabergsskolan och filmade arbetet i ett arbetslag och en klass inför och under en lektion om judendomen. Här får man se hur arbetslaget samplanerar och samarbetar för att använda alla resurser på bästa sätt.

Vi får veta hur skolan gått tillväga för att etablera ett språkutvecklande och inkluderande arbetssätt i alla ämnen. Stor vikt läggs i början av varje arbetsområde på att träna den begreppsliga förmågan, något som är viktigt för alla elevers lärande men kanske avgörande för nyanländas lärande.

Filmen ingår som en del i modulen Inkludering och delaktighet – flerspråkighet.

Gott samarbete på Dalabergsskolan

Samarbete och täta avstämningar är viktigt för att möta elevernas behov. Fr vä Rita Khoury-Holmberg, Anna Andersson, Sofia Pettersson och Belma Göltoplayan-Yilmaz.

Om Skolverkets Lärportal

Lärportalen är en modell för kompetensutveckling som bygger på att deltagarna, genom strukturerat samarbete, tillägnar sig kunskaper i den dagliga praktiken.

Modellen bygger på en form av kollegialt lärande där deltagarna diskuterar exempelvis undervisningssituationer, didaktiska frågor, ledarskapsfrågor, lyfter upp problem och svårigheter, kritiskt granskar både sin egen och andras undervisning eller handlingar samt ger och får återkoppling från andra deltagare. Det som deltagarna läser, diskuterar och planerar, genomförs och prövas sedan i den egna verksamheten.

Modulerna är framtagna i samarbete med forskare och sakkunniga runt om i landet.

Texten är hämtad från Skolverkets webbplats

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  300

  Eller kontakta oss

  Telefonikon

  0522-69 60 00