Ulrika och språkstudion på Herrestadsskolan

26 oktober 2018, kl. 13.18

I en serie reportage presenterar vi personal i Uddevalla grundskola som jobbar med läsning på olika sätt. Vi får tips och idéer om metoder, förhållningssätt och material från varandra som kan vara inspirerande för verksamheten. Först ut träffar vi förstelärare Ulrika Berggren i hennes jobb med språkstudion i Uddevalla.

Vem är du?

- Jag är lågstadielärare i botten och har läst svenska som andraspråk. Jag hade jobbat i 27 år på Dalabergsskolan och ville prova något nytt. Herrestadsskolan sökte för två år sedan någon som kunde jobba med intensivläsning. Jag hämtade många idéer från Dalabergsskolan där det fanns en språkstudio. Där jobbade vi mycket med nyanlända och språkutvecklande arbetssätt. Nu är de nyanlända eleverna som kom för ett par år sedan inte så nya längre och då gäller det att hitta andra sätt att jobba. På Herrestadsskolan har vi i språkstudion breddat arbetet i språkstudion till att omfatta även andra aspekter av språket än läsningen. Språkstudion omfattar alla elever som behöver lästräning. Jag jobbar inte med klasser utan med barn som behöver extra stöd av lästräning.

Berätta lite om språkstudion?

- Tanken med språkstudion kom från Dalaberg och rektorn på Herrestadsskolan Anna Kindberg. Rektor Eva Johansson var den som tog initiativ till tjänsten utifrån att Lena Wahlberg hade arbetat med ett projekt med intensivläsning. Det var nedlagt sedan flera år men Eva såg vinsten med att intensivläsa och ville satasa på det.

Jag tog kontakt med Lena Wahlberg för att få tips och idéer om hur jag kunde jobba. I år har vi bildat ett team med språkstudion där Linda Jägerbrand, Baydaa Hassani och Stefan Larsson finns med. Vi fördelar eleverna mellan oss beroende på behovet. Någon kanske behöver lästräning, någon annan har svårt att skriva och formulera, ibland kanske man behöver hjälp med svenska språket. Vi arbetar alltså med olika texters syfte, struktur och särdrag. Klassläraren identifierar bekymret och tillsammans med oss arbetar vi efter behovet. Vi gör också en bedömning om eleven kan vara hjälpt av en till en-lästräning eller i en grupp med andra elever. Jag använder cirkelmodellen och genremodellen tillsammans med mallar för hur en text kan se ut. Tillsammans arbetar vi med intensivläsning.

Intensivläsning, hur menar du då?

- Med intensivläsning menar jag inte att de ska läsa mycket i mängd utan ofta och regelbundet. Det handlar om att få ett flyt i läsningen och att förstå texten. Jag försöker att hitta böcker som är roliga och väcker suget att läsa mer. Att komma i kontakt med böcker är inte lika lätt för alla. Lässtrategier kan vara ett sätt att bli medveten om läsningen. Jag jobbar en del med lässtrategier och läsloggar. När man förstår hur boken är uppbyggd ger det ringar på vattnet och blir roligare med läsningen. Eleverna får träna med mig mellan 8-10 veckor. Vi jobbar med samma text länge och från olika vinklingar, vi skriver frågor till texten och gör sammanfattningar. Eleverna får läsläxor men jag anpassar dem till familjen.


Intensivläsning betyder att de kommer till mig kontinuerligt och läser lite varje dag. Många som har svårt med läsningen får en bra skjuts. Mot slutet av perioden kan man gå tillbaka med eleven och titta på vilka böcker vi läste från början, kanske de med ett ord på varje sida, sedan har nivån höjts. Eleverna kan själva se hur de har avancerat. När perioden börjar ta slut så utvärderar vi tillsammans med klassläraren, ska man fortsätta eller pausa? En särskild undervisningsgrupp ska inte vara på livstid.

Gruppläsning, vad innebär det?

-Gruppläsning innebär att vi har en gemensam text. Då har vi ofta ett tema. Förra året hade vi flera grupper som jobbade med faktatexter och strukturen. Vi tittade på hur texten såg ut och plockade ut nyckelord och begreppsscheman.

- Förra året hade vi också sagotema, då tittade vi på sagor från olika delar av världen, vilken struktur sagan hade och plockade isär. Det höll vi på med i flera veckor. Vi hann läsa 10-12 sagor på olika sätt. Det är roligt att jobba med grupper för det blir en annan dynamik. Kunskapen växer tillsammans. Istället för att det blir jag som lär barnen.

- Vi arbetar språkutvecklande precis som jag gjorde med nyanlända som sva-lärare. Om ett nytt ord som exempelvis fotosyntes kommer upp, då tar vi reda på vad det betyder tillsammans.


Vilka böcker tycker du fungerar bäst och som du vill tipsa om?

 • Ving-material från Adastra Läromedel, det kallas vägledd-läsning.
 • Mycket Nypon-förlag. Har även använt Skolbibliotek Uddevalla, Birgitta Blixt och lånat boklådor utifrån vad jag önskar.
 • Riddarskolan av Magnus Ljunggren har varit mycket uppskattat.
 • Rolf-böckerna fungerar också.
 • Pastell-serien. Där finns texten med bilder och sedan kan man läsa bara texten.
 • Look-texter där det saknas ord som har betydelse för handlingen.
 • Ordna bilder kronologiskt.
 • Sicas Läromedel
 • Nyponförlags bokbussen med ett ord på varje sida.
 • Hålla ihop av Thomas Halling med mellanstadiet. Trio i trubbel. Han lämnar alltid ett öppet slut.
 • Vi använder Googles tillägg för talsyntes och classroom.
 • Jobbar lite med ipad. Bokstavsklubben den magiska kulan. ABC-klubben som app. Läskod kan vi använda också.

Jag har en personlig favorit. Det är Lilla Piratförlagets kompisböcker som har lite mer text, de har varit väldigt omtyckta. Framförallt är bilderna fantastiska. Fungerar också bra som högläsningsbok för 1-or och 2-or.

Hur har du jobbat in verksamheten på skolan?

-I början kom kollegor och frågade vad intensivläsning innebar men efter ett år kände de flesta till att om man behövde någon elev som behövde lästräning så kunde de vända sig till mig. Föräldrar blir också ofta positivt inställda för att man gör en insats för deras barn. Folk har varit positiva, att de ser att barnen gör framsteg. Jag samarbetar med lärare på skolan. Vi gjorde läslyftet förra året och då läste vi gemensamt på både låg- och mellanstadiet. Vi hade modulen stimulera till läsintresse och det mynnade ut i tankar kring läsning, bland annat så byggde vi en läs-soffa utomhus. Vi ordnade en bokbytardag och det tänker vi genomföra i år igen. Läslyftet är ett sätt att försöka utveckla de språkliga aspekterna i alla ämnen. Vi pratar mycket om hur man jobbar med texter och hur man ska lotsa barnen. Vad kan man lämna eleverna med och vad behöver man lotsa och hjälpa eleverna med?

Vilka utmaningar har du?

- Det som kan vara svårt är att man har några pass i veckan, att man inte kan styra det så mycket. Ibland måste man bryta och vissa klockslag får styra. Det kan bli ett hopp till nästa gång man ska följa upp.

- Några elever behöver sitta med en person för att inte kunna gömma sig. Med mig kan de inte gömma sig, då måste vi verkligen jobba. Relationer är viktiga och jag måste ganska snabbt bygga ett förtroende. Jag skriver inget i Unikum och sätter inga betyg. Det är väldigt individuellt och mycket olika saker att förbereda för. Vi tänker i perioder och när den börjar ta slut så utvärderar vi om vi ska pausa eller fortsätta lite till. Jag brukar ta initiativ till det, nu börjar perioden ta slut, ska vi ta in nya barn?

- I dagsläget börjar vi titta på och känna efter kring höstlovet om vissa barn ska få pausa. Det är ingen grej som bara fortgår för barnen.

Man kan inte bara jobba med det som är svårt. Ibland måste man pausa också. Det är en utmaning för mig att hitta utmaningar för de elever som har varit med ett tag. Det kan också vara bra att veta att för vissa kommer det att bli svårt.

-Jag vill bli bättre på de hjälpmedel som finns. Till exempel inlästa läromedel, jag vet att det finns men vad man kan få för hjälp från olika instanser såsom SPSM och MTM. Vad kan vi få från dem? Och vad gör man när barnet inte blir hjälpt av intensivläsning? Hur kan man stötta upp på andra sätt? Det är frågor att fortsätta arbeta vidare med.

Stort tack Ulrika! Det kan ju hända att någon lärare vill kontakta dig för att få veta mer?

- Det får de ju självklart göra! svarar Ulrika.

Intervju & anteckningar,

Jennie Högberg
Skolbibliotek Uddevalla


Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  300

  Eller kontakta oss

  Telefonikon

  0522-69 60 00