Information om tobak på högstadiet

23 november 2018, kl. 11.01

Under vecka 47 varje år uppmärksammas den tobaksfria veckan. I år ligger fokus på hållbarhet.

Bobaksutställningen vill öka kunskaperna hos eleverna om tobak för att de i famtiden ska avstå.

Unni Norén, drogförebyggande samordnare, informerar om tobaksutställningen.

Tobaksfria veckan är en del av det nationella arbetet Tobacco Endgame – ett rökfritt Sverige 2025.

Temat för årets tobaksfria vecka är hållbar utveckling och grundar sig på Världshälsoorganisationens rapportering om att både tobaksbruk och tobaksproduktion hotar en hållbar utveckling i världen. 

Under veckan har högstadierna fått besök av en tobaksutställning för att öka kunskapen hos eleverna samt hur de kan bidra till en hållbar utveckling genom att avstå tobak.  

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  300

  Eller kontakta oss

  Telefonikon

  0522-69 60 00