Lucka 1 - Skolor prövar nytt verktyg för verksamhetsutveckling

28 november 2018, kl. 11.19

Sommarhemsskolan och Herrestadsskolan har under några månader prövat ett digitalt verktyg för att kommunicera och följa upp utvecklingsarbete.

I höstas startade projektet som går ut på att en skolledare eller handledare skickar ut ett utvecklingsuppdrag till personalen via en app. Personalen utför uppdraget, rapporterar tillbaka via appen och kan få snabb respons från skolledaren/handledaren på sina tankar. Verktyget kan sedan sammanställa om och hur uppdraget gett effekt.

Det är en utbildningsforskare på Chalmers, Martin Lackéus, som utvecklat verktyget som han beskriver som ett verktyg för Vetenskaplig Social Media, VSM. Verktyget är baserat på principer för dagens sociala medier-system, men är utformat för vetenskapliga syften. Martin Lackéus menar att VSM kan flytta makten över vilka nya idéer som ska införas i utbildningen till lärarna och att professionsutvecklingen blir verklig när lärare deltar i att ta fram närproducerad evidens. Här kan du ta del av Martin Lackéus tankar bakom projektet.

I Loopme, det VSM-verktyg som Uddevalla kommun prövar, finns ett antal teman för verksamhetsutveckling, som digitalisering, arbetsmiljö, och ledarskap i klassrummet. Det är det sistnämnda temat, ledarskap, som personalen på de två skolorna i Uddevalla utforskar. Handledare i projektet är skolornas rektorer och specialpedagoger tillsammans med John Steinberg, som är filosofie doktor i pedagogik. Han har skrivit ett femtiotal böcker inom pedagogik, inlärning, ledarskap och kommunikation.

- Vi ska utföra 36 uppdrag av John Steinberg det här läsåret, och alla på skolan prövar och reflekterar kring resultatet med hjälp av appen, säger Marika Delvret, rektor på Sommarhemsskolan. Man får syn på jättemånga bra tankar hos personalen i reflektionerna - vi kan bygga hela vår fortsatta fortbildning på skolan bara genom att titta på de här reflektionerna. För kunskaperna finns ju redan här, och detta är ett sätt att få fram och sprida dem.

Även på Herrestadsskolan tycker rektorerna att verktyget är användbart för att synliggöra lärarnas arbete och tankar.

- Skolledaren får kunskap och förståelse för hur pedagogerna tänker och en direkt inblick i var i uppdraget de befinner sig, säger Eva Johansson och Anna Kindberg, rektorer på Herrestadsskolan. Det blir ett lärande för oss som skolledare, som gör att vi får nya infallsvinklar.

Vill du veta mer? Kontakta gärna

Marika Delvret, rektor Sommarhemsskolan

Anna Kindberg, rektor Herrestadsskolan

Eva Johansson, rektor Herrestadsskolan

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  300

  Eller kontakta oss

  Telefonikon

  0522-69 60 00