Lucka 4: Aktiva lektionsstarter 

Med aktiva lektionsstarter kan du på ett snabbt och roligt sätt fånga elevernas uppmärksamhet och öka delaktigheten.

När eleverna kommer in i klassrummet har du redan förberett en aktivitet som fångar intresset innan de ens hunnit sätta sig ner. Ett exempel är leken “Vilka hör ihop?” eller “Vilket skall bort?” som leder rakt till en aktiv och kreativ lektionsstart.

Du har skrivit några ord, bilder eller siffror på tavlan. Eleven ser och läser det som står på tavlan, börjar fundera och prata med kamraten bredvid om olika möjligheter att gruppera eller utesluta det som står på tavlan.

Exempelvis:


additiondifferens


termsumma


Flera svar är möjliga, exempelvis:

  • Addition, summa och term hör ihop. Differens skall bort eftersom det hör till subtraktion.
  • Addition, summa och differens hör ihop. Term skall bort eftersom det ordet inte har någon dubbelteckning.

Andra exempel på aktiva lektionsstarter är några ord, en fråga eller en mening skrivet på tavlan, exempelvis:

aktiv lektion fånga

I alla exempel på aktiva lektionsstarter har orden noga valts av läraren för att skapa förförståelse till lektionens innehåll eller för att återkoppla till vad som tidigare lärts. Det kan vara ord från texten som skall läsas, fråga som laborationen skall undersöka, en bra mening, eller ett vanligt förekommande fel.

Högläsning av läraren är ytterligare ett sätt att snabbt börja en lektion. Det kan vara en skönlitterär bok, en text som knyter an till lektionen eller en faktatext från läroboken.

Kategorier

Grundskolan Ledarskap

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    Vänligen verifiera att du inte är en robot

    300