Lucka 10 - Litteratur om att undervisa nyanlända

29 november 2018, kl. 21.04

Nationellt Cenrtum för svenska som andraspråk har sammanställt en användbar litteraturlista med böcker som handlar om organisation och undervisning av nyanlända elever. Här får du tips på några titlar som fungerar lika bra att läsa och resonera kring i arbetslaget, på skolan eller i kommunen som att läsa på egen hand för att utveckla undervisningen.

Några av titlarna är :

Att undervisa nyanlända - metoder, reflektioner och erfarenheter, Anna Kaya (2016)

Anna Kaya beskriver teorier, metoder och inspirationskällor som hon utgår från i undervisningen, så att den anpassas till nyanlända elevernas behov.

Nyanlända elever - undervisning, mottagande och flerspråkighet, Sara Persson (2016)

Sara Persson beskriver hur man genom modersmål, stöttning, glädje och höga förväntningar kan göra nyanlända elevers första tid i skolan så lärorik som möjligt.

Nyanlända – Vägledning till inkluderande undervisning. Att förmedla kunskap, språk, kultur och koder i flerspråkiga klasser, Saima Glogic och Annika Löthagen Holm (2016)

Författarna vill ge en inblick i vad man bör tänka på i mottagandet av nyanlända elever. De belyser interkulturell pedagogik och socialisering samt språkutvecklande undervisning.

Du hittar litteraturlistan i sin helhet på Nationellt centrum för svenska som andraspråk

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  300

  Eller kontakta oss

  Telefonikon

  0522-69 60 00