Lucka 14 - Var självkritisk, bli normkritisk

10 december 2018, kl. 11.25

Normkritisk pedagogik och normmedveten kommunikation handlar i mångt och mycket om att vara självkritisk, om att lyssna på andra och att inte alltid utgå ifrån det egna perspektivet. 

Är du nyfiken på att veta mer om det normkritiska förhållningssättet? Det finns mycket information och många övningar att använda i arbetslaget och i klassrummet. Här kommer några förslag.

Normkritisk pedagogik

Ett program från UR där en gymnasielärare förklarar vad ett normkritiskt perspektiv innebär och hur det kan användas i undervisningen, Du får även konkreta tips på normkritik i klassrummet. Till exempel; vilka normer döljer sig bakom våra skällsord och svordomar?

Normkritisk kommunikation

Ett program från UR om vikten av att använda rätt ord för att inkludera istället för att utestänga. Filmen poängterar hur svårt ett normkritiskt förhållningssätt kan vara. Det är nämligen lätt att tro att det inte finns några normer när man själv tillhör normen.

Det öppna klassrummet - Lathund för ett normkritiskt arbetssätt

Lärarnas Riksförbunds Studerandeförening har satt ihop information och metoder för hur man kan arbeta med normkritik i arbetslag och i klasser. Bland annat listar de 5 enkla regler för att arbeta och tänka normkritiskt:

1. Förutsätt inte kön och sexualitet — tala könsneutralt

2. Syna dina läromedel!

3. Synliggör normen och inkludera det normbrytande!

4. Undvik samt bemöt hbtq-fobiskt skämtande och jargong

5. Utgå ifrån att klassen består av en brokig skara elever!

Checklista – att arbeta.med.normkritik

Jämställt.se har en checklista med tips för hur man arbetar normkritiskt. Ett handfast tips är att se över skolmiljön - vilka bilder har ni på väggarna? Finns det en mångfald av förebilder när det gäller exempelvis:

 • kön
 • ålder
 • etnicitet
 • hudfärg
 • funktionalitet
 • kärlek
 • familjebilder
 • religion

Schyst!

Schyst! är en handbok som hjälper dig att kommunicera mer jämlikt. Den är producerad av Region Värmland. Handboken vänder sig inte till skolan i första hand men kan ändå fungera som ett diskussionsunderlag. Till handboken hör en uppsättning schysta övningar.

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  300

  Eller kontakta oss

  Telefonikon

  0522-69 60 00