Lucka 15 - Klassrum med himlen som tak

26 november 2018, kl. 10.59

Vill du höja elevernas måluppfyllelse, bidra till att förbättra deras hälsa och personliga och sociala utveckling? Nu finns det forskningsbelägg för att det är dags att gå ut!

Åleslåns naturskola

Åleslåns naturskola

I höstas kom en forskningsöversikt som undersökt vad utomhusundervisning betyder för lärande i grundskolan. Kunskapsöversikten bygger på en genomgång av resultat och slutsatser från vetenskapliga och systematiska översikter där författarna sammanställt forskning som belyser hur skolprestationer främst bland elever i grundskoleålder påverkas av utomhusundervisning, av regelbunden fysisk aktivitet och/eller naturkontakt.

Behöver du hjälp att komma igång med utomhusundervisning? Utvecklingsenheten bistår med kompetensutveckling, pedogogiskt metodmaterial, stöd i samband med klassundervisning samt hjälp att hitta användbara utemiljöer. Du kan dessutom få bidrag till hyra av buss för att kunna besöka naturskolan på Åleslån.

Kontakta helene.grantz@uddevalla.se för mer info.

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  300

  Eller kontakta oss

  Telefonikon

  0522-69 60 00