Lucka 23: Låt skolutvecklingen gå som en dans

22 december 2018, kl. 13.11

Utvecklingsenheten är en resurs för skolornas utvecklingsarbeten. Utifrån ett likvärdighetsperspektiv identifierar vi utvecklingsområden åt våra verksamheter.

Skolutvecklingsenheten i grundskolan har som huvudsakligt uppdrag att initiera, stödja och processleda skolutvecklingsprocesser i de verksamheter som ryms under verksamhetsområdet "grundskola".

Grundläggande för vårt arbete är övertygelsen att skolutveckling sker effektivast i klassrummet. Dock har vi ett övergripande ansvar för att verka för likvärdighet i hela grundskoleorganisationen och vi samordnar skolutvecklingsinsatser när det är möjligt.

Vi som arbetar på eller är knutna till utvecklingsenheten arbetar just nu bland annat med

 • systematiskt kvalitetsarbete
 • kultur i skolan
 • lärande för hållbar utveckling
 • skolbibliotek
 • IKT, Unikum, G Suite
 • elevers och lärares lärande
 • drogförebyggande samordning
 • nyanländas lärande
 • Motorvägen: ledarskap
 • VFU
 • information, webb

Våra främsta uppdragsgivare är förvaltningen och rektorer, men tveka inte att kontakta oss om du har frågor. Skicka ett mail till skolutveckling@uddevalla.se så hör vi av oss.

Läs mer om vår arbete

Grundskolans utvecklingsenhet -
för elevers möjligheter till ett gott liv,
lust att lära och ett bra läge inför framtiden

Kategori

Grundskolan

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  300

  Eller kontakta oss

  Telefonikon

  0522-69 60 00