Vänskola i Uganda har förbättrat sina skolresultat

Norgårdens elever har under många år anordnat insamlingar till en vänskola i Uganda, Kasana Junior School. Med hjälp av pengarna har vänskolan fått rent vatten, renoverade skolbyggnader, mat och ordentliga examensprov. Elevernas hälsa har stärkts och nu märks även förbättringar i elevernas betyg.

Nu hämtar skolbarnen vatten från kranen istället för från floden.

Skolan har fått rent vatten i kran.

Nytt klassrum

Med pengarna har skolan reparerats och fått ett nytt klassrum.

Lunch ger energi att klara av en skoldag.

Lunch på skolan har ökat närvaron och gett bättre koncentration på lektionerna.

- Våra elever på Norgårdenskolan har samlat in pengar genom att göra sysslor hemma eller hos grannar, sen har det varit frivilligt om föräldrarna har gett en summa eller inte, säger Helena Hibell, lärare och projektkoordinator.

I en skriftlig rapport från skolan redovisar rektorn för Kasana Junior School de stora hälsomässiga men även resultatmässiga framsteg som eleverna nu gjort tack vare stödet från Norgårdenskolan. Elevernas betyg har höjts med många procent enligt Ugandas betygssystem, från att ha legat mellan 20% till 35% till att nu ligga på 55% till 90%.

Rapporten avslutas med orden:

"With your support the school has greatly improved and the performance of the students too has improved. We would like to thank you for your continuous support love and friendship; your generous hearts inspires the staff and the students. We are always grateful.

Thanks all teachers, staff, parents, students and our contact person Helena Hibell. Your help gives our students a hope for the future!"

Läs mer om Norgårdenskolans stöd till Kasana Junior School

För mer information kontakta gärna

Helena Hibell
Projektkoordinator/förstelärare Norgårdenskolan

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    Vänligen verifiera att du inte är en robot

    300