Lärare och elever firade Modersmålets dag

På Modersmålets dag visade lärare och elever hur de arbetar med att stärka flerspråkigheten i våra skolor och förskolor.

Språk och kultur i fokus på Modermålets dag.

Torsdagen den 28 februari firades Modersmålets dag i modersmålsenhetens lokaler på Kaserngården 3, I17. Modersmålets dag är instiftad av UNESCO och firas varje år för att uppmärksamma språklig och kulturell mångfald. I Uddevalla hade lärare och elever ordnat en mässa där de visade upp elevarbeten med fakta om länder och exempelvis ländernas författare, språk, alfabet och maträtter. Olika pedagogiska spel, skönlitteratur och annat undervisningsmaterial blandades med vackra dräkter och kulturföremål. Besökarna fick också smaka på drycker, godsaker och maträtter, som till exempel somaliskt kaffe med ingefära och kanel och frasiga kakor från mellanöstern.

I Sverige har elever rätt till modersmålsundervisning om en eller båda av elevens vårdnadshavare har ett annat språk än svenska som modersmål. Kraven är att språket är ett dagligt umgängesspråk för eleven och att hen har grundläggande kunskaper i språket, samt vill ha undervisning. De senaste tio åren har antalet barn i modersmålsundervisningen i Sverige nästan dubblats, till nära 160 000. Dock läser bara drygt hälften av de elever som är berättigade till modersmål ämnet.

Forskning har visat att modersmålsstöd och undervisning i modersmålet har positiva effekter. De elever som kontinuerligt får träning i både svenska språket och i sitt modersmål har bättre måluppfyllelse än de elever som inte får någon modersmålsundervisning. Ändå handlar undervisningstiden per elev och vecka bara om 30 minuter upp till en timme.

- Förutsättningarna för modersmålsundervisningen har förändrats mycket genom åren, säger Mohamad Moussa, modersmålslärare i arabiska. När jag började som modersmålslärare för 20 år sedan var vi inte så många lärare och vi hade begränsad tillgång till arbetsplatser. Det var svårt att få tag på faktaböcker och skönlitteratur på de olika språken och vi arbetade mycket utifrån stenciler. Idag kan vi erbjuda eleverna en annan undervisning.

Nu har modersmålslärarna en egen modersmålsenhet på I17 som 34 lärare utgår ifrån. Både lärare och elever har datorer som ger ökad tillgänglighet till information på de språk som undervisas i. Det är också mycket lättare idag att få tag på ändamålsenlig litteratur till eleverna.

Om modersmålsundervisningen i Uddevalla

I Uddevalla undervisar 34 lärare i 19 språk. Arabiska, somaliska och kurdiska är de tre största modersmålen. Runt 1200 elever får undervisning varje vecka. De flesta av lärarna är även studiehandledare som är med i ordinarie undervisning och stöttar eleverna i kunskapsutvecklingen både på modersmålet och på svenska.

Modersmål är ett frivilligt ämne och har en egen kursplan med betyg från år 6. Minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli och romani chib har egna kursplaner.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    Vänligen verifiera att du inte är en robot

    300