Förstelärarträffar ökar samsyn och likvärdighet

7 mars 2019, kl. 20.01

Fredagen den 15/2 samlades 37 förstelärare från grundskolan på Högskolecentrum för förstelärarträff. Det lokala, nationella och digitala klassrummet var rubriken för dagen.

Träffen inleddes med lärarnas egna berättelser om när det är som bäst att vara lärare. "När man ser att eleven förstår eller knäcker koden", "i mötet med eleven, att få ta del av hur eleven tänker", "vara med när elever upptäcker att de kan klara något själv", "att glädjas tillsammans när eleverna lärt sig" var några av svaren.

I former av kollegialt lärande utbytte deltagarna erfarenheter och utmanade varandra i hur klassrummets möblering kan vara en resurs för elevernas lärande. Hur ska eleverna sitta för att lära sig som bäst?

Därefter diskuterades betygsstatistik och Skolverkets allmänna råd om betyg och betygssättning i syfte att utveckla undervisningen och stärka likvärdigheten.

Förstelärarna fick också påfyllning i det aktuella temat källkritik och i hur Internetstiftelsen kan bidra till goda lektioner för våra elever.

Träffen avslutades med reflektioner kring hur dagens arbete kan fortsätta på de egna skolorna.

- Vi har haft en givande och innehållsrik dag tillsammans, säger Charlotta Olsson, skolutvecklare. Förstelärarna är angelägna om att träffas och föra pedagogiska diskussioner som ökar samsynen.

Kategori

Grundskolan

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  300

  Eller kontakta oss

  Telefonikon

  0522-69 60 00