Socialpedagogerna fortbildade inom ANDTS

11 mars 2019, kl. 15.42

Den 21 februari var alla socialpedagoger på kommunens högstadieskolor inbjudna till en heldagsutbildning med drogförebyggande samordnaren Unni Norén.

Cheferna uppmärksamman socialpedagogernas viktiga arbete.

Syftet med dagen var att öka på kunskaper inom det främjande och förebyggande arbetet kring ANDTS (Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak och Spel).

Socialpedagogerna fick även öva sig i metoden SOTIS (Samtal Om Tobak I Skolan) samt ökad kunskap om olika narkotiska preparat, tecken och symtom, samt vad man ska göra om man har en oro kring en elev. De fick även ta del av det gemensamma resultatet av den lokala drogvaneundersökningen som för första gången genomfördes nu i höst. Verksamhetschef Peter Madsen och biträdande verksamhetschef Fredrik Ternander passade även på att hälsa på socialpedagogerna och uppmärksamma deras viktiga roll.

Gruppen avslutade dagen med att utveckla tankarna kring hur man på skolorna kan öka det främjande arbetet genom olika tekniker samt lyfta det som redan idag fungerar bra och stärka elever som idag gör hälsosamma val.

Kategorier

7-9 Grundskolan

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  300

  Eller kontakta oss

  Telefonikon

  0522-69 60 00