Hur skapar vi goda utemiljöer för barn och unga?

7 april 2019, kl. 13.31

Det var temat för ett gemensamt seminarium 14/3 för tjänstepersoner och politiker inom förvaltningarna Barn och utbildning, Samhällsbyggnad och Kultur och fritid.

Föreläsare och samtalsledare var Torbjörn Wrange, verksamhetsutvecklare i Karlstad kommun. Karlstad har i samarbete med universitet, Boverket och andra myndigheter samt ett antal kommuner utarbetat ett verktyg som kan användas som stöd i arbetet med översikts- och detaljplaner, nulägesanalyser och lokalstrategier när det gäller utemiljön.

Verktyget, utemiljovarde.se, är gratis att använda och ger ett bra stöd för att bland annat analysera den befintliga skolgårdens värden och utvecklingsbehov. Verktyget syftar till att stärka barnperspektivet och barnets röst i samhällsutvecklingen kring de platser där barnen befinner sig mest.

Vill ni göra en sådan analys av er gård och önskar lite stöd att komma igång med att använda verktyget kan ni kontakta Helene Grantz.

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  300

  Eller kontakta oss

  Telefonikon

  0522-69 60 00