Hållbarhetstema på Unnerödsskolan

Skräpplockardag, lärorika besök på Bodele och Ålslån och vernissage var några av de aktiviteter som eleverna på Unnerödsskolan fick göra under sitt hållbarhetstema.

Hållbarhet i fokus på Unnerödsskolan

I samband med Håll Sverige Rents skräpplockardagar bestämde sig Unnerödsskolan för att ha ett längre hållbarhetstema för hela skolan. Syftet med undervisningstemat var att eleverna skulle träna sin etiska/normativa förmåga. Frågor som: varför ska vi inte slänga skräp i naturen, är allt skräp lika farligt, för vem kan det vara farligt, behöver vi bry oss om att det är farligt för någon annan än människan, blev därför centrala.

Lärande skulle bygga både på det kognitiva och det affektiva - alltså både kunskap och känsla. I samarbete med Naturskolan och Kultur i skolan tog skolans miljögrupp fram en plan för temat. Den innehöll flera olika delar:

 • Gemensam skräpplockardag för hela skolan, där klasserna fick ansvara för olika områden. Innan de gav sig ut för att plocka skräp fick eleverna fundera över följande frågor:
  • Vad är egentligen skräp?
  • Varför ska vi plocka skräp?
  • För vems skull? För människan? För de andra djuren? För växterna? För maskinerna? För luften? För vattnet? För jorden?
  • Vad händer om skräpet får ligga kvar? Lärarna uppmanades att utmana elevernas tankar och undvika att komma med “rätta” svar. Elevernas tankar sammanställdes i en tankekarta
 • Efter skräpplockardagen genomförde vi tre olika program på två olika fysiska platser - Bodele/Gustafsberg och naturskolans gård Ålslån - för att fördjupa förståelsen för:
  • Hur ser nedskräpning ut på olika platser och i olika tider (under året och historiskt)?
  • Förändring av människans konsumtion i ett historiskt perspektiv.
  • Vilka djur bor på olika platser? Vilka behov har de och hur kan de påverkas av nedskräpning?
 • Temat avslutades i skolans matsal med vernissage på världsmiljödagen, där eleverna fick ta del av varandras lärdomar, erfarenheter och tankar.

Några elever i årskurs fem höll dessutom ett tal om hållbarhet på kommunens officiella firande av nationaldagen.

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  300