Gör matematiken kreativ och visuell

Matte- och NO-läraren Shpend Rukiqi tyckte att matteundervisningen saknade verktyg för att göra matematiken praktisk, kreativ och visuell. Han har därför utvecklat en app som ett sätt att göra det enklare för lärare och elever att laborera med matte.

Shpend Rukiqi har varit lärare i matematik och NO i 20 år, arbetar nu på Norgårdenskolan men har varit många år på Västerskolan. Det ligger mycket arbete och en lång historia bakom appen, som har namnet Kreativ Matematik. Under flera år har Shpend handlett och ansvarat för Mattelyftet i Uddevalla kommun och av de många erfarenheter han fick som handledare skrev Shpend boken (Kreativ matematik)² år 2014. Boken är en samling praktiska matteuppgifter som ska fungera som inspiration till lärare för att utveckla sin matematikundervisning i mer kreativ riktning.

Många idéer för praktiska matematikuppgifter

Tack vare arbetet med boken kom Shpend i kontakt med en före detta matematik- och datalärare, Inger Matsson, som då drev webbplatsen kreativmatte.se. Shpend tog så småningom över ansvaret för webbplatsen men när ett insticksprogram för animationer började fungera dåligt i Google Chrome valde Shpend att göra om webbplatsens innehåll till en app istället.

Appen bygger på olika praktiska sätt att visualisera matematik. Shpends tanke är att det ska gå att leka med matematiken, för att eleverna på så sätt ska ha möjlighet att utveckla sitt sätt att tänka och hitta olika strategier och lösningar på matteproblem. I sin egen undervisning använder han appen genom att koppla telefonen till projektorn, och det är på det sättet som han tänker sig att appen bäst kan komma till användning. Det är alltså i första hand lärarna som ska använda appen som ett verktyg för att visualisera sin undervisning. I andra hand är det ett verktyg för eleverna, men då helst tillsammans i grupp så att de kan stötta varandra i lärandet och lär sig att prata matematik.

- Matematiklärare har en mycket viktig uppgift i att lära eleverna språket kring matematik, säger Shpend, och det gör man bäst tillsammans.

Utöver appen använder sig Shpend av många andra praktiska sätt för att utveckla förståelsen för matematik. Exempelvis genom att vika och klippa i papper och med hjälp av tärningar, tändstickor och måttband.

Motivation och goda relationer ser han som de två viktigaste byggstenarna i sin undervisning.

- Vi lärare måste vara proffs på att hitta olika sätt att stärka elevernas motivation. Och vi måste bygga upp ett starkt förtroendekonto. Då kan vi också ställa krav på eleverna.

Shpend har handlett skolutvecklare i kreativt lärande

Shpend har skrivit fyra böcker på albanska om matematik och lärande. Han har även handlett 36 albanska skolutvecklare i kreativt lärande och föreläser i sitt hemland flera gånger om året. Shpend har också erbjudit elever i Uddevalla hjälp med matematik efter skoltid.

Nu läser Shpend till specialpedagog på deltid och är inne på den fjärde av utbildningens sex terminer. Utbildningen till specialpedagog är ett sätt för honom att hitta nya vägar till att använda sin kompetens. Att Shpend brinner för lärande och skolutveckling är inga tvivel om och han vill gärna dela med sig av de kunskaper han fått under sina år i klassrummet.

- En viktig lärdom som lärare är att man aldrig kan slå sig till ro och jobba på rutin. Det finns inga ”vinnande koncept” för undervisning – det enda vinnande konceptet är i så fall att alltid anpassa sin undervisning efter varje grupp som man möter.

Om appen Kreativ Matematik

Appen finns för Androidbaserade enheter och snart även för Apples produkter.

Kategorierna i appen är uppbyggda efter kunskapskraven.

Du har många olika sorters uppgifter att välja på, inom kategorierna

 • taluppfattning
 • kombinatorik
 • geometri
 • bråk & procent
 • algebra

I appen finns även filmer med instruktioner till uppgifterna.

Appen innehåller reklam.

För mer information, kontakta gärna

Shpend Rukiqi

shpend.rukiqi@uddevalla.se

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  300