Hur stöttar vi elever med nedsatt språkförmåga?

I samband med den internationella dagen för att öka medvetenheten kring språkstörningar föreläste elevhälsans logopeder, Jessica Axelsson, Martina Carlsson och Lina Holmén, om språkstörning i skolan.

Det var ett 60-tal personal inom grundsärskola, grundskola och elevhälsa som fick lära sig mer om vad språkstörning är, hur personer med språkstörning upplever skolan och vad skolan kan göra i undervisningen för att stötta.

Att ha en språkstörning innebär att hjärnan arbetar på ett annorlunda sätt, det krävs mycket mer energi att förstå, förklara och använda språket. En språkstörning syns inte på personen och kan därför vara svår att upptäcka. Mycket information ställer ofta till det för dessa elever och de kan uppleva att de inte hänger med eller har svårt att förklara.

Vad kan skolan göra för att stötta?

I undervisningen kan vi lärare göra mycket för att stötta dessa elever. Under föreläsningen gavs konkreta råd på språkstimulerande undervisning och hur man kan arbeta med att stärka ordförrådet och utöka med fler ord. Övningar som språkleken “Vilket ord ska bort?”, arbeta med ordstammar eller öka ordmedvetenheten genom repetition och förförståelse hjälper elever med språkstörning att utveckla sitt ordförråd och förståelse kring ords betydelse. Logopederna gav även exempel på en språkligt tillgänglig lärmiljö bland annat genom visuellt stöd och belyste betydelsen av en differentierad undervisning.

Logopederna bjöd på en föreläsning som väl balanserade teoretiska förklaringar och praktiska exempel på hur skolan kan fungera stödjande för elever med språkstörning. Deltagarna uttryckte att föreläsningen var tydlig, informationsrik och viktig och att de fått ökad kunskap om språkstörning. Det framkom även att det finns ett behov av mer stöd kring språkstimulerande arbetssätt.

Blir du nyfiken och vill veta mer? Hör av dig till Jessica, Martina eller Lina.

Tips för vidare läsning

På Anna-Eva Hallins blogg finns mycket information om språkstörning. Det senaste blogginlägget handlar om hur vi i skolan kan uppmärksamma internationella språkstörningsdagen för att öka medvetenheten kring språkstörning.


Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    Vänligen verifiera att du inte är en robot

    300