Pedagogiska samtal främjar kvalitetskultur

Handledare i verksamhetsförlagd undervisning (VFU) från samtliga skolformer bjöds under veckan på en föreläsning med John Steinberg, fil. dr i pedagogik. Cirka 100 deltagare hade samlats i Oddevall för att stärka och få nya infallsvinklar kring det viktiga handledaruppdraget.

Kvalitetskultur

Steinberg inledde föreläsningen med frågan ”Allt hen rör till blir till guld. Hur gör goda pedagoger för att lyckas?” Steinberg menar att arbetslag, under sin planeringstid, tenderar att ägna sig åt infrastruktur och planera det praktiska i utbildningen när vi i stället borde fokusera på pedagogiska samtal; hur vi undervisar. En kvalitetskultur på skolan och i arbetslaget är en bra grund för framgångsrikt arbete, men hur skapar man en sådan? Enligt Steinberg kan arbetslaget och skolan komma långt genom exempelvis:

 • Tydligt pedagogiskt syfte med alla möten
 • Tydlig struktur och tydliga ramar på alla möten och samtal
 • Prata om rätt saker
 • Självreflektion som norm
 • Generositet - att söka vad andra gör bra och att uppmärksamma, analysera och sprida detta
 • Ständiga analyser av görandet i relation till ”kvalitet.”
 • Enkel men ändå systematisk dokumentation

Framgångsrik handledning

Nyckeln till all framgångsrik handledning, säger Steinberg, är att du först måste veta vad det är du ska titta efter. vilka strategier som är viktiga för det pedagogiska hantverket. Utifrån det som fungerar väl, leta efter ett sätt att föra människor framåt. Våga utmana och pusha studenterna till att göra en konkret förändring inom en kort tid. Det är viktigt att den du handleder ska veta att du vill dem och verksamheten det bästa.

Steinberg varvade föreläsningen med praktiska övningar där åhörarna fick pröva hans olika metoder med syfte att stärka handledarrollen och utveckla en kvalitetskultur på sin arbetsplats.

www.steinberg.se finns filmer och övningar som kan användas på skolor att skapa den kvalitetskultur Steinberg förordar.

John Steinbergs tips för hur vi hjälper varandra
att lyckas

 • Prata pedagogik
 • Lär av varandra
 • Var generös mot varandra
 • Ta fram goda exempel
 • Ha ett analytiskt förhållningssätt till yrket
 • Förstå idén om kollektiv kompetens
 • Förstå idén om kollektivt ledarskap
 • Skaffa ett beteendeperspektiv
 • Metakognitiva samtal - kunskap om sin egen lärprocess

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  300