Norgårdenskolan sätter fokus på arbetslivsfrågor

Den 15 oktober arrangerade Norgårdenskolan 7-9 en temadag med fokus på framtid och arbetsliv. Temadagen bröt schemat och alla klasser arbetade med olika aktiviteter utifrån temat. Skolan hade bland annat bjudit in yrkesverksamma från olika yrken för att berätta om sitt arbete och vilken utbildning som krävs. Utifrån olika infallsvinklar jobbade eleverna i olika årskurser också med egna drömyrken eller framtida yrken.

Sjuorna tillverkar en "futureboard" under en temadag om framtid och arbetsliv

Åsa Andersson, en av Norgårdenskolans studie- och yrkesvägledare, höll i planeringen av dagen. Hon berättar att skolan har anordnat liknande temadagar under 7-8 år nu och att de brukar vara uppskattade bland eleverna och ge goda resultat.

- Vi upplever att när vi uppmärksammar studie- och yrkesfrågor på det här viset, då får vi en kickstart som sår frön hos eleverna. Det väcker deras tankar och funderingar om framtiden, säger Åsa Andersson.

Temadagen på Norgårdenskolan är en aktivitet av många i den plan för studie- och yrkesvägledning som varje grundskola ska ha och arbeta utifrån. Studie- och yrkesvägledning i vid bemärkelse är något all personal i skolan ska jobba med. Planen ska fungera som ett stöd för skolor och lärare att kunna utföra sitt uppdrag på ett likvärdigt sätt.

Enligt skollagen ska elever i alla skolformer utom förskolan och förskoleklassen ha tillgång till personal med sådan kompetens som kan tillgodose elevernas behov av studie- och yrkesvägledning. Studie- och yrkesvägledning är en viktig del i det livslånga lärandet och ska genomföras på ett professionellt sätt och vila på en vetenskaplig grund.

Förstelärare Maria Lång tycker att det är bra med schemabrytande temadagar.

- Alla lärare har ju ett ansvar att arbeta med studie- och yrkesvägledning i undervisningen, men dagar som dessa säkrar upp att skolan erbjuder likvärdighet i de frågorna. För mig som lärare tycker jag att fokus på de här frågorna gör det lättare att motivera eleverna till sina studier när de har en idé om vad de vill arbeta med i framtiden.

Eleverna Amelia och Anne i årskurs åtta tyckte att temadagen var intressant och gav nya perspektiv på de yrken som de fick presenterade för sig. De fick bland annat lyssna till en polis och en yrkesmilitär.

-Vi blev förvånade över vilket fokus både polis och militär har på att hjälpa människor. Det lät som spännande yrken där man möter många människor och måste lära sig hantera en mängd olika situationer, sa eleverna.

Det här gjorde eleverna under temadagen Framtid & arbetsliv

Sjuorna har fått intervjua vuxna om deras yrkesbana. På bilden fick de göra en ”futureboard”; ett kollage med bilder som representerar deras framtidsdrömmar. Sjuorna jobbade också med övningar för att bli ”Framtidssmarta”. Detta är en del av konceptet ”SkolSmart”, ett förebyggande material för elevvårdsarbete. De fick också träffa yrkesverksamma inom uniformsyrken samt fältassistenter och fritidsledare.

Åttorna fick lyssna på fyra olika pass där yrkesverksamma berättar om sin utbildning och sitt yrkesval i konceptet ”Jobbmentor”. De yrkesverksamma deltog också i ett mingel där eleverna hade chansen att ställa frågor. Åttondeklassarna jobbade därefter med uppgiften ”Yrken då, nu och framåt”. Där de tar reda på information om yrkeslivet utifrån olika perspektiv. Exempelvis: hur resonerade man kring yrkesvalet förr, hade man möjlighet att välja yrke? Vad innebär automatiseringen av yrken, vad kan en robot göra, vilka yrken kan tänkas vara viktiga i framtiden?

Niorna fick lyssna på fyra olika pass där yrkesverksamma berättar om sin utbildning och sitt yrkesval i konceptet ”Jobbmentor”. Därefter jobbade de med sin redovisning av sin praoperiod som de genomfört strax innan temadagen.

Kategorier

7-9 Grundskolan

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    Vänligen verifiera att du inte är en robot

    300