Lucka 3: Kooperativt lärande

Vi lär oss av och tillsammans med andra. Att träna på att samarbeta är ett av våra mål i skolan och ett innehåll för undervisning. Under tiden som tränar på att samarbeta kan vi behöva hjälp i form av stöd på olika sätt, exempelvis ha olika roller i samarbetet såsom samtalsledare och sekreterare.

Lärpar är en strategi som utvecklar samerbetsförmågan

Kooperativt lärandes hemsida hittar du flera konkreta förslag på strukturerade samtalsmodeller som ökar förutsättningar för lärande och ett lyckat samarbete. Kooperativt lärandes samtalsmodeller bidrar till ett elevaktivt lärande där du som lärare styr grupper att lära sig sprida kunskaper, uttrycka sig, samarbeta och lära tillsammans.

En struktur är “Lärpar”, vilket innebär att eleverna samarbetar i par med en bestämd kamrat. Paren bestäms av läraren och är fasta över en viss tid. “Lärpar” har även andra namn såsom “axelkompis”, “samarbetspartner” eller “samtalskamrat”.

Att använda sig av lärpar har flera fördelar både för dig och eleverna. Lärparen hjälper varandra vilket gör att du som lärare kan ge stöd och hjälp åt en elev eller en mindre grupp elever. Strukturen Lärpar möjliggör även att vid diskussioner, samtal och paruppgifter för dig att gå runt i klassrummet och observera och lyssna och på så sätt få syn på elevernas kunskap. I paren kan du även ge ut frågan ”Vad sa din lärkompis?” eller ”Vad pratade ni om i ert par?” för att träna på att lyssna på sin lärkompis och på så vis bidra i diskussionen.

Läs mer om strukturen “Lärpar” här.»


Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    Vänligen verifiera att du inte är en robot

    300