Lucka 11: Förstå förmågornas roll i undervisningen

Hur kan vi förstå relationen mellan kunskaper och förmågor? I det fördjupar sig Petri Partanen i nya boken ”Att utveckla förmågor på vetenskaplig grund i skolan”.

Omslag till Petri Partanens bok

Bild lånad från Skolutvecklarna Sverige

Det är en inspirerande bok som riktar sig till lärare, elevhälsopersonal och annan skolpersonal. Boken tar utgångspunkt i skolans läroplan och riktar ljuset mot relationen mellan kunskaper och förmågor, samt vad detta innebär för undervisningen.

Petri lyfter i boken fram att de tankeförmågor och strategier som elever använder i lärandet, spelar en central roll i deras kunskapsutveckling. Vidare diskuterar han hur man i undervisningen kan stödja utvecklingen av dessa förmågor.

Han menar att man som lärare bör lära elever kunskaper och utveckla deras förmågor. De förmågor han särskilt lyfter och beskriver är:

 • metakognition,
 • självreglerat lärande,
 • kognitiva strategier, samt
 • exekutiva funktioner.

Boken kan hjälpa oss att förstå hur de olika förmågorna hänger ihop och visar sig i olika ämnen i skolan.

Petri presenterar även PASS-modellen för neurokognitiva förmågor (planering-, uppmärksamhet-, simultan- och successiv förmåga) samt behovsmodellen, dessa kan användas som samtalsverktyg vid kartläggning av elevers behov.

Varje kapitel avslutas med några frågeställningar som man kan utgå ifrån vid olika pedagogiska diskussioner.

I bloggen Skolutvecklarna Sverige berättar Petri Partanen mer om sin bok (film, 3 minuter)»

Petri Partanen

Fil. dr. i psykologi, leg. psykolog och specialist i pedagogisk psykologi. Läs mer om Petri »

/Sandra & Annica, specialpedagoger Västerskolan.

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  300