Lucka 12: En heldag kring värdegrund på Hogstorps skola

På Hogstorps skola pågår just nu ett utvecklingsarbete om barns och elevers rätt till kroppslig och personlig integritet. Torsdagen den 5 december var det kick-off och alla elever på skolan, från förskoleklass till år 6, deltog tillsammans med all personal i en temadag kring skolans värdegrund. På kvällen var även skolans vårdnadshavare inbjudna till föreläsning på temat.

Hogstorps skola höll i en heldag kring sin värdegrund,

Dagen inleddes med gemensam samling i gymnastiksalen där rektor Denise van Hilst lyfte fram skolans fem värdeord kamratskap, respekt, ansvar, jämställdhet och integritet. Eleverna hjälpte varandra med att förklara orden.

”Kamratskap är att så som jag vill att andra ska vara mot mig ska jag vara mot dem.”

”Respekt handlar om att inte skratta åt någon som pratar.”

”Ansvar är att jag tar ansvar för mina handlingar.”

”Jämställdhet är att alla män och kvinnor har samma skyldigheter, rättigheter och möjligheter.”

”Integritet är att alla har rätt att bestämma över sin kropp.”

Eleverna var indelade i faddergrupper som följdes åt hela dagen för att genomföra aktiviteter vid tre olika stationer. En aktivitet innebar att skapa komplimangskyltar, som ska användas för att sitta på framträdande ställen på skolan i syfte att signalera och förstärka värdegrunden för eleverna. En annan aktivitet var tipspromenad på temat ”lär känna din kompis” samt leken “komplimangsjage”. På den tredje stationen pärlade eleverna värdeordsarmband, där pärlornas olika färger representerade skolans fem värdeord. Barnen bjöds på lunch utomhus och serverades av kökspersonalen som dagen till ära hade valt normkreativ klädsel.

Innan temadagen har klasserna arbetat på olika sätt utifrån utvecklingsarbetet barns integritet. Någon klass har läst och diskuterat utifrån boken Barnen i kramdalen - en saga om integritet, tafsare och nättroll. En annan klass har lärt sig om privata områden på kroppen och kroppsregler. En tredje klass har pratat om och intervjuat sina föräldrar om skolans värdeord.

På kvällen var Hogstorpsbarnens vårdnadshavare inbjudna för att lyssna till Marcus Svensson, sakkunnig i jämställdhetsfrågor. Marcus föreläste om jämställdhet och hur vi tillsammans, skolan och vårdnadshavare, kan motverka stereotypa normer för flickor och pojkar.

Om utvecklingsarbetet kring barns integritet

Utvecklingsarbetet på Hogstorps skola, som även pågår på tretton förskolor i kommunen, är ett samarbete med Hälsokällan Fyrbodal. Arbetet har pågått sedan i början av 2019.

Projektet går ut på att sammanställa gemensamma kunskaper och utveckla förhållningssätt och verktyg kring barns integritet. Arbetet, som startade på bred front i våras med en föreläsning på Östraboteatern kring jämställdhetsarbete och våldsprevention, pågår nu för fullt ute på skolan, fritidshemmet och förskolorna.

Syftet med projektet är att främja barn och ungas hälsa genom att stärka och utveckla förskolans och skolans arbete med barns integritet, som en del i ett våldspreventivt arbete. Projektet har beviljats medel från Folkhälsokommittén i Västra Götaland.

Läs mer på www.uddevalla.se/barnsintegritet

 

Kategorier

Julkalender Elevhälsa

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    Vänligen verifiera att du inte är en robot

    300