Lucka 18: Temavecka med värdegrundsarbete

Med fokus på värdegrund, likabehandling och på att barnkonventionen blir lag nästa år anordnade Norgårdenskolan "Tema Unik" under vecka 46.

Eleverna fick ägna sig åt värdegrundsfrågor på olika sätt under temaveckan.

Under temaveckan ordnade skolan ett flertal aktiviteter på ”Torget” – skolans uppehållsrum för elever. Socialpedagogerna erbjöd exempelvis frukost, kollage, pärlverkstad och pysselbord. Fältassistenterna, de mobila fritidsledarna och UMO, Uddevalla ungdomsmottagning, besökte skolan under veckan. Klasserna arbetade i grupper utifrån en film om hbtq, normer och makt där eleverna diskuterade olika frågeställningar kring normer på skolan. Några klasser arbetade också med filmen ”Fucking Åmål” och med tillhörande diskussionsfrågor.

- All personal på skolan lägger stor vikt vid arbetet med värdegrund, det är bland annat ett av skolans utvecklingsområden inom Skolverksprojektet Samverkan Bästa Skola, säger Jennie Zell Heder, lärare på Norgårdenskolan.

Alla aktiviteter under veckan tog avstamp i att varje elev är unik, i skolans värdegrund och i den gemensamma planen mot diskriminering och annan kränkande behandling. Klasserna har samtalat om värdegrunden ur olika perspektiv, till exempel. ålder, kön, sexualitet och etnicitet.

Årskurs 7 har haft arbetsområde mänskliga rättigheter under höstens samhällskunskapslektioner. Under temaveckan fick sjuorna träffa musikern och matematikläraren Marcus Barck Sigvardsson som bjudits in med med medel från Skapande Skola. Marcus arbetade ett pass i varje sjua med fokus på grunderna i Barnkonventionen. Marcus riggade en mobil musikstudio i klassrummet och eleverna fick skapa text och musik samt spela in en låt tillsammans på temat barns rättigheter.

- Veckan var uppskattad av både elever och personal, säger Jennie Zell Heder. Vi tänker att ”Tema Unik” skall vara ett återkommande inslag under höstterminen varje år.

 

Du hittar sjuornas låtar om Barnkonventionen på Spotify .
Artist. Norgårdenskolan. Album Barn har rätt 5-Uddevalla

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    Vänligen verifiera att du inte är en robot

    300