Lucka 24: Vi gör varandra bra!

Grundskolekontoret vill tacka för alla goda samarbeten under hösten och ser fram emot nya utmaningar under kommande vårtermin. Vi önskar er en vilsam ledighet.

Cheferna har julfest

Ledningen har julavslutning och planerar för en mer chill ledarstil i vår.

Bakom lucka tjugofyra

vi uppstämma vill vår lyra

Till hela personalgänget

bjuder vi på skrattrefränger

Glädje i lärandet vill vi ha -

tack för att vi gör varandra bra

Med dessa dansnummer så kul

önskar vi er en Glädjefull Jul!

Film med skolbibliotek Uddevalla. De kan rappa också!

Även skolbibliotekarierna utforskar nya arbetssätt och lärmiljöer inför vårterminen.

Skolutvecklingsenheten i grundskolan har som huvudsakligt uppdrag att initiera, stödja och processleda utvecklingsprocesser i de verksamheter som ryms under verksamhetsområdet "grundskola".

Grundläggande för vårt arbete är övertygelsen att skolutveckling sker effektivast i klassrummet. Utvecklingsenheten har ett övergripande ansvar för att verka för likvärdighet i hela grundskoleorganisationen och att samordna utvecklingsinsatser när det är möjligt.

Under detta läsår arbetar vi på utvecklingsenheten bland annat med:

 • systematiskt kvalitetsarbete
 • kultur i skolan
 • lärande för hållbar utveckling
 • skolbibliotek
 • IKT, Unikum, G Suite
 • elevers och lärares lärande
 • drogförebyggande samordning
 • nyanländas lärande
 • ledarskap i klassrummet
 • betyg och bedömning
 • VFU
 • information, webb

Våra främsta uppdragsgivare är förvaltningen och rektorer, men tveka inte att kontakta oss om du har frågor. Skicka ett mail till skolutveckling@uddevalla.se så hör vi av oss.

Läs mer om vårt arbete

Film med snöbollskastning.

Resten av skolutvecklarna har tillfälligt ledsnat på att hålla på med gott ledarskap och lågaffektivt bemötande

Kategori

Julkalender

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  300