Pedagoger fördjupar sina kunskaper inom betyg och bedömning

Den 8 januari samlades cirka 600 lärare, specialpedagoger och rektorer under två sittningar för att lyssna till Anna Karlefjärds föreläsning om betyg och bedömning. Det blev en bra och givande start på terminen för deltagarna.

Grundskolan kompetensutvecklar sig inom betyg och bedömning.

Bedömning är ett område som är ständigt aktuellt och en viktig aspekt att beakta i undervisningen. Syftet med kompetensutvecklingsdagen var att få ökad samsyn bland lärare med strävan mot en klokare "bedömarkultur".

Anna Karlefjärd föreläste om våra styrdokument, det nya allmänna rådet ”Betyg och betygssättning” samt betydelsen av kollegialt samarbete att utifrån vetskap om var eleverna befinner sig kunna fatta kloka beslut för gruppen.

Anna Karlefjärd är universitetsadjunkt i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet och forskar inom rektorsutbildningen. Anna har tidigare mött Uddevallas lärare i mars förra året och har ett nära samarbete med grundskolans rektorer.

Röster från deltagarna om föreläsningen:

Det var det bästa jag hört på 20 år!

Väldigt intressant!

Vilken föreläsning!

Anna är så kunnig, hon skulle vara på alla skolor hela tiden. Hon ger en dimension på yrket som vi behöver.

Det var länge sedan jag kände mig så stärkt av en föreläsning.

Anna stöttar oss verkligen i bedömningsarbetet och får arbetet att kännas stimulerande!

Anna Karlefjärd stöttar Uddevallas kommunala grundskolor i kompetensutveckling kring betyg och bedömning

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    Vänligen verifiera att du inte är en robot

    300