Mobilisering mot cannabis med hjälp av regionalt FoU-arbete

Unga har utvecklat en allt mer positiv attityd till cannabis de senaste åren, visar drogvaneundersökningar på skolelever i årskurs nio och andra året på gymnasiet. Därför hårdsatsar Västra Götaland nu på en forskningscirkel, för att stoppa trenden och utveckla det förebyggande arbetet.

Uddevalla kommun är en av åtta kommuner som deltar i cirkeln genom tjänstepersoner från Drogfri Ungdom. Arbetet är initierat av Länsstyrelsen. I januari höll FoU-gruppen sitt första möte och projektet kommer att fortgå hela 2020, då man sammanställer arbetet i en rapport. Gruppen leds av forskaren Jenny Rangmar, verksam vid Göteborgsregionen FoU i Väst tillsammans med Mattias Gullberg, socionom och leg psykoterapeut.

- När vi erbjöds möjligheten att få delta i Länsstyrelsen FoU-cirkel kände vi direkt att det kommer ge oss nya ”vassare” verktyg till att arbeta mer effektivt med cannabisfrågan, säger Unni Norén, drogförebyggande samordnare i kommunen.

Ofta utgår arbetet mot droger från ett vuxenperspektiv, där vuxna kan ha förutfattade meningar samt okunskap om ungdomars användande och om varför de använder cannabis. För att kunna erbjuda bättre insatser behöver vuxna som arbetar med ungdomar utveckla bättre förståelse för varför ungdomarna brukar cannabis.

Drogfri Ungdom vill genom sitt deltagande i FoU-cirkeln skapa förutsättningar att möta ungdomar utifrån deras perspektiv, ta reda på vilka attityder ungdomar i Uddevalla har till cannabis och vad som kan påverka attityderna. Om vuxna förstår vad som påverkar ungas attityder till att använda cannabis finns förhoppningar om att skapa bättre förutsättningar för att möta ungdomar utifrån deras verklighet. Under 2020 kommer DrogfriUngdom undersöka via enkäter och intervjuer vilken inställning ungdomar i Uddevalla har till cannabis.

- Attitydförändringar är ett trögt, långsiktigt arbete som tyvärr inte ger omedelbar utdelning, men vi tror att detta blir ett spännande arbete, säger Unni Norén.

Om Drogfri Ungdom

Uddevalla har sedan lång tid ett arbete med drogförebyggande insatser och har drogförebyggande samordnare knuten till gymnasieskolorna samt även en samordnare knuten till grundskolorna, utöver en övergripande tjänst som tidigare utgick ifrån Socialtjänsten. Tillsammans med en representant från Kultur och fritidsförvaltningen bildar man Drogfri Ungdom.

Läs mer om Drogfri Ungdoms arbete

För mer information, kontakta gärna

Unni Norén
Drogförebyggande samordnare
Telefon 0522-69 74 74

Kategorier

Elevhälsa Grundskolan

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    Vänligen verifiera att du inte är en robot

    300