Digitala lektionsförslag

Digital pedagogik

Mediapoolens “Digital pedagogik” innehåller en mängd olika uppgifter som man kan använda i undervisningen. Här finns även färdiga lektionsförslag.


NE.se:s läromedel

NE har gett fri tillgång till sina läromedel fram till 20 juni. Integrationen med Google Classroom är enkel och du behöver inte logga in.

Tips för distansundervisning på NE.se


Digitala lektioner

Internetstiftelsens “Digitala lektioner” en resurs med lektionsmaterial om digital kompetens inom olika ämnen. Här finns färdiga lektioner som kan laddas ned till Classroom.

Kontakt

Funktionsbrevlåda Skolutveckling grundskola,

skolutveckling@uddevalla.se

Södra Hamngatan 13

451 81 

Uddevalla

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00