Nätverksträffar i digital form

I rådande Covid-tider kompetensutvecklar sig fritidspedagogerna digitalt. 18 maj anordnade utvecklingsenheten en digital nätverksträff för Uddevallas kommunala Fritidshem.

Fritidshemmens utvecklingsarbete fortsätter i digital form

Fritidshemmens utvecklingsarbete fortsätter i digital form

Fritidspedagogerna fick möjlighet att fortbilda sig inom fyra olika områden:

 • Betyg och bedömning,
 • bemötande kring elever i särskilt stöd,
 • rastaktiviteter samt
 • litteratursamtal.

Universitetsadjunkt Anna Karlefjärd föreläste om betyg och bedömning inom de praktisk-estetiska ämnena bild, musik, idrott och hälsa, hem och konsumentkunskap samt slöjd. Hon klargjorde hur syftesdelen hänger ihop med centralt innehåll och kunskapskraven, berättade om andemeningen i Allmänna råden i betyg och betygssättning, vad undantagsregeln innebär, betygsstegen B och D. Allt med syftet att öka förutsättningarna för oss att göra kloka helhetsbedömningar.

Anita Larsson, ordförande i intresseorganisationen Attention Uddevalla, lärde oss mer om NPF och gav konkreta tips på hur vi kan göra skillnad för dessa elever på fritidshemmen eller i skolan.

Fritidspedagogerna Anna Forsblad och Sandra Lindberg från Hovhultsskolan berättade om sin rastverksamhet och beskrev åtta framgångsrika lekar som de erbjuder eleverna. Socialpedagog Emma Orsbeck hade satt ihop ett bildspel med information hur Äsperödsskolan arbetat med rastaktiviteter. Övriga deltagare delgav kollegorna tips och idéer från sina verksamheter. Samtliga lyfte fram betydelsen av elevernas delaktighet, vad de finner populärt att leka och göra tillsammans. Stunden bjöd på kollegialt lärande som gav mersmak!

Sist ut var skolbibliotekarie Mariann Toftebjörk som berättade om olika lässtrategier och ingångar till att fånga elevers läsintresse. Hon läste högt ur “Skarven” och fängslade oss alla som lyssnade.

Röster från deltagarna:

Det var en rolig träff idag!

Toppenbra!

Väldigt givande träff.

Kul att det fungerade så bra trots att vi är nybörjare!

Alla ämnesområden upplevdes angelägna i fritidsverksamheten och kommer med stor förmodan arbetas vidare med på framtida nätverksträffar med perspektivet ett normkritiskt förhållningssätt.

Stort tack alla kloka lokala förmågor som bidrog med innehåll och inspel. Tack också till Anita Larson från Attention och Anna Karlefjärd.

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  300