Kartläggningsmaterial i förskoleklass ger stöd i undervisningen

Det nya obligatoriska kartläggningsmaterialet i förskoleklass har inneburit både en utmaning och ett stöd i undervisningen för pedagogerna. Med hjälp av kollegialt lärande har de stöttat varandra i implementering, uppföljning och utvärdering av materialet.

Pedagoger i förskoleklass har träffats på digitala möten i mindre gruppkonstellationer för att följa upp arbetet med det obligatoriska kartläggningsmaterialet “Hitta språket” och “Hitta matematiken”. Materialet blev obligatoriskt att genomföra i förskoleklass 1 juli 2019. Kartläggningsmaterialet är en del av “Läsa, skriva, räkna - garantin för tidiga insatser” och syftar till att kartlägga elevgruppens behov och ge stöd genom att göra insatser i undervisningen så att lärmiljön utformas och görs tillgänglig för just dessa elever samt att stöttning sätts i så tidigt skede som möjligt.

Skolutvecklare Charlotta Olsson har samordnat träffarna för pedagogerna i förskoleklass.

- Genom att träffas över skolgränserna har vi haft kollegialt utbyte och lärande. Vi har fått fördjupad kunskap om materialet, om själva genomförandet av aktiviteterna, dokumentation av resultat, analysarbete och hur uppföljning kan organiseras i samråd med kollegor, säger Charlotta.

Detta anser pedagogerna vara framgångsrikt:

 • Genomföra kartläggningen tidigt på hösten
 • Innan man har lärt sig och är trygg med hela materialet kan det vara fördelaktigt att fördela aktiviteterna mellan sig, för att kunna ha fokus på antingen “Hitta Språket” eller “Hitta matematiken”.
 • Använda underlaget för att veta var gruppen befinner sig och vad man behöver göra i undervisningen.
 • Systematiska insatser i undervisning ger goda resultat
 • Dela in eleverna i mindre grupper
 • Gott stöd från ledning och specialpedagog/speciallärare
 • Regelbundna uppföljningar med specialpedagog/speciallärare

Dessa utmaningar finns:

 • Att hinna genomföra det tidigt på hösten
 • Att hinna med alla delar
 • Elever med annat modersmål
 • Hitta ett sätt som passar pedagogerna, eleverna och verksamheten

Skillnad i verksamheten:

 • Större trygghet med att veta vad undervisningen ska innehålla, materialet fungerar som stöd
 • Större säkerhet att veta vad eleverna kan
 • Intresse och nyfikenhet på verksamheten i förskoleklass från andra lärare
 • Att vi delar in eleverna i mindre grupper oftare

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  300

  Eller kontakta oss

  Telefonikon

  0522-69 60 00