Linnéaskolan vände motgång till framgång

Många grundskolor har satts på hårda prov den senaste tiden. På Linnéaskolan i Ljungskile har dock utmaningarna gett oanade positiva effekter, både på undervisningen och på elevernas arbetsklimat.

En annorlunda termin är snart till ända. Mycket har hänt, i backspegeln ser vi hur snabbt vi anpassade oss till de förändringar som coronapandemin har medverkat till. Lärarkollegium svetsades samman och stöttade upp varandra på ett helt fantastiskt sätt. Vi blev än mer digitalt kompetenta och lärde oss att rigga för digital undervisning. Vi löste situationer i nuet och planerade framåt utifrån olika scenarier för att ha en hållbar lösning när folkhälsomyndigheten presenterade nya riktlinjer att förhålla oss till.

I undervisningen har vi verkligen anammat tydlighet, begriplighet och tillgänglighet så att uppgifterna skulle kunna fungerar utan lärares närvaro eller för eleverna att lösa på egen hand. Att det stöd som behövs för att alla elever ska lyckas redan är inbyggt i uppgiften. Samplaneringen har ökat och bidragit till att lektionsupplägg liknar varandra vilket bidragit till större förutsägbarhet för eleverna.

Detta har man också erfarit på Linneaskolan och trots att det funnits stor oro hos eleverna kring sjukdomen i sig så har det ändå fört med sig saker som är bra. Rektor Anna Jonsson berättar hur skolan valde att förändra elevernas schema och göra ändringar i organisationen eftersom de relativt snabbt fick hög frånvaro hos lärarna.

- Vi valde att låta varje klass ha ett eget klassrum och ordnade så att all kommunikation och planering skedde genom ett “Google Classroom” för att förenkla för eleverna och ha allt samlat på ett ställe. Genom att lärarna delade Classroom fick de också ökad insyn i varandras undervisning.

Situationen har lett till att lärarna har arbetat ihop sig i välfungerande team. De har hjälpts åt och stöttat varandra för att tillsammans skapa de bästa förutsättningarna för eleverna trots att förutsättningarna sett annorlunda ut. De har tillsammans reflekterat och gjort kloka helhetsbedömningar, vilket stärkt allas kompetens.

- Lärarna ser idag möjligheter och tillgångar hos varandra på ett annat sätt. Deras olikheterna fungerar som en styrka.

Anna ser även att kommunikationen mellan lärare och elev har förbättrats. Personalen utgår tydligare ifrån eleven i centrum. Stödundervisningen har omorganiserats på ett elevfrämjande sätt, så att de flesta elever som befunnit sig på gränsen mellan ett F och E i betyg lyckats få godkända betyg.

- Vilket är väldigt glädjande! säger Anna

Intressant är också hur situationen även bidragit till att positiva förändringar i klimatet bland eleverna på skolan. Något som minskat markant är nämligen antalet kränkningsanmälningar. Anna berättar även om hur elevernas inställning till skolan har förändrats. Före coronapandemin fanns det en attityd att “skolan är inte så viktig, jag klarar mig ändå och kan bli det jag vill”. Detta svängde helt under den vecka när vi nåddes av beskedet att gymnasieskolorna stängde och grundskolan förberedde sig på att få ett liknande besked. För eleverna blev det uppenbart att situationen var “på riktigt” när lärarna dagen innan K-dagen var noga med att eleverna fick med sig sina datorer, eventuella böcker och annat material hem.

- Jag hörde från cafeterian hur de coola killarna i nian sa till varandra “Vi vill inte gå hem. Vi vill vara här i skolan”.

Tiden därefter har eleverna visat och uttryckt förståelse för förändringarna på skolan, exempelvis att schemat behövde ändras eftersom flera lärare inte fanns på plats. De har förstått att ändringarna var till för deras skull, deras bästa. Undervisningen behövde läggas om rejält de första veckorna. Idrottslektionerna uteblev och ersattes med 30 minuters promenader varje dag. Även det togs positivt och eleverna kunde se fördelar med att de faktiskt fick möjlighet till fysisk aktivitet och insåg att vilken betydelse rörelse har för koncentrationen.

Anna avslutar med att säga att arbetet med åtgärderna runt coronapandemin verkligen har visat skolan att motgångar kan vara en bro till framgång.

- Vi kan med stolthet säga att vi har gjort det bästa vi kunnat!

Kategorier

7-9 Grundskolan

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    Vänligen verifiera att du inte är en robot

    300