Känner du till de nya riktlinjerna för modersmålsundervisningen?

Modersmålsundervisning har en positiv effekt på såväl elevers språkutveckling som på deras studieresultat i allmänhet. Inför läsåret 2020/2021 har grundskolan i Uddevalla beslutat om nya riktlinjer för modersmålsundervisning. Syftet med de nya riktlinjerna är att öka tydligheten kring hur undervisningen ska bedrivas samt förbättra likvärdigheten mellan våra skolor.

Forskning kring två- och flerspråkighet visar hur gynnsamt det är för barn att behärska fler än ett språk. Det stärker barnets kulturella identitet och hjälper hen att ta del av litteratur på modersmålet. Barn som behärskar flera språk har också mycket lättare i andra skolämnen.

För tre år sedan gjordes en storsatsning i Uddevallas grundskolor på språkutvecklande undervisning, ett utvecklingsarbete som gick under namnet Språkresan. Språkresan hade som mål att skapa förhållningssätt i undervisningen som gynnar alla elevers språkutveckling, i alla ämnen. För att skapa större likvärdighet mellan våra skolor, och som ett led i att ge tydligare ramar kring hur grundskolan vill göra det möjligt för elever att utveckla alla språk, är nu också riktlinjerna kring modersmålsundervisningen omarbetade.

De nya riktlinjerna

Det som är nytt i riktlinjerna är följande:

 • Undervisningens omfattning är tidsatt.
 • Elever i förskoleklass har rätt till modersmålsundervisning
 • Förändrat ansökningsförfarande, ny blankett Pdf, 122.9 kB.
 • Möjlighet att ha modersmålsundervisning på elevens val – viktigt att samverka med EFI om schemaläggningen!
 • Samlad modersmålsundervisning kommer att organiseras på en central skola när grupper är för små.
 • Fjärrundervisning startar där grupper är för små.

Här kan du läsa om riktlinjerna i sin helhet

Språkutvecklande arbetssätt

Språkutvecklande undervisning är kommunikativ, fokuserar på språkets roll i alla ämnen och ger eleverna möjlighet att utveckla sina språk under hela skoldagen, inte bara under modersmålsundervisningen. Sådan undervisning är helt nödvändig för många av våra flerspråkiga elever men gynnar alla elevers språk-och kunskapsutveckling oavsett språkbakgrund. Under utvecklingsarbetet med Språkresan presenterades många metoder för att utveckla elevernas språk, men exempelvis Genrepedagogik och Cirkelmodellen stödjer och gynnar elevernas språk-, läs- och skrivutveckling och kan användas kan användas i alla årskurser och i alla ämnen, både i temaarbeten och på enstaka lektioner.

Om Cirkelmodellen med digitala verktyg

Att skriva i NO -URs Lärlabbet besöker Ramnerödsskolan

Verktyg från Språkresan 2017/2018

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  300