Läsprojekt för alla i årskurs 2

Kulturrådet bidrar till att vi i Uddevalla grundskola kan se till att läsprojektet i årskurs 2 fortsätter. Läsprojektet har mer än 10 år på nacken och fyller så många funktioner för verksamheten att vi nu gladeligen ser fram emot nya böcker även 2020-2021.

Flugo i soppan

Sju boklådor med härligt färsk skönlitteratur cirkulerar mellan skolorna under läsåret, med start efter höstlovet. Nu finns årets cirkulationsschema för klasserna på inblicken

Skolbibliotek Uddevalla F-3 Läsprojekt år 2

Eleverna är delaktiga i bokvalet som sker utifrån en lista med 2020 års utgivning. Det finns 10 titlar med 4 exemplar av varje titel i respektive låda, så att eleverna kan läsa samma bok i små grupper. I samband med leverans av lådan kommer någon av skolbibliotekarierna till klassen och gör en presentation av böckerna.

Vad bidrar projektet till?

 1. Bidrar till läs- språk och kunskapsutvecklingen.
 2. Ger möjlighet till boksamtal.
 3. Skapar kännedom om litteraturutgivning för pedagoger.
 4. Ger elever och lärare möjlighet att få träffa en skolbibliotekarie.
 5. Lockar till läslust med inspirerande färska böcker och bokpresentationer.
 6. Stärker skolornas bestånd av böcker. De gamla boklådorna lånas ut på nytt och delas ut till skolornas egna skolbibliotek.
 7. Skapar elevdelaktighet då det är elever som är med och röstar på vilka böcker som ska ingå i lådan.
 8. Likvärdighet, eftersom boklådorna når alla skolor.
 9. Tillgänglighet, i boklådan finns talböcker att lyssna på, vi informerar även om böcker som går att få tag på via Inläsningstjänst eller som finns i Welib. Samtliga bokpresentationer filmas, vill du se några tidigare filmer sök på Birgitta berättar på youtube.
 10. Utveckling, även om projektet är frivlligt har samtliga lärare som har årskurs 2 anmält sin klass vilket bidrar till det kollegiala lärandet. Med lådan följer förslag på hur man kan bearbeta läsupplevelsen för att utveckla läsförståelsen.

Därtill får även varje lärare som är med i läsprojektet en aktuell högläsningsbok som skolan får behålla.Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  300