Vilken roll har skolan i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck?

Tre digitala föreläsningstillfällen om hedersrelaterat våld och förtryck, HRV, har genomförts under september månad. Föreläsarna betonade undervisning om mänskliga rättigheter som en av de viktigaste insatserna inom förskola och skola. Har du tillräcklig kunskap för att förbygga och upptäcka HRV?

My Hellberg från TRIS i digital föreläsning

My Hellberg från Tjejers Rätt I Samhället berättade om särskild utsatthet för hedersvåld bland dem som har funktionsnedsättningar.

Det är kommunens grupp möt hedersrelaterat våld och förtryck som arrangerat föreläsningarna tillsammans med Resurscentrum mot HRV i Fyrbodal samt Hälsokällan. Föreläsningstillfällena vände sig till olika målgrupper men hade alla som mål att öka kunskaperna kring HRV hos dem som möter barn och unga i sin profession.

Skärpt lagstiftning

Det första föreläsningstillfället handlade om den skärpta lagen som ger barn ett stärkt skydd mot att utsättas för äktenskap, äktenskapsliknande förbindelser eller könsstympning. Lagen lyfter allt ansvar från barnet och lägger istället fokus på vårdnadshavares ansvar att skydda sitt barn från äktenskap. I och med den skärpta lagstiftningen får förskolan och skolan nu ett utvidgat skäl för orosanmälan: utlandsresa med misstanke om att syftet med resan är äktenskap, en äktenskapsliknande förbindelse eller könsstympning.

Utsatta grupper drabbas hårdast

De två övriga föreläsningstillfällena fokuserade på hur särskilt utsatta grupper i samhället är drabbade av HRV, exempelvis barn med funktionsvariationer och hbtq-personer. My Hellberg från Tjejers Rätt I Samhället berättade om hur personer med funktionsnedsättning inom hederskulturer kan bli en både gömd och glömd grupp. Funktionsnedsättning är ofta förenat med en stor skam och familjen förnekar många gånger sitt barns särskilda behov. Barn och unga med funktionsvariationer har även ofta sina släktingar som assistenter, vilket gör dem ännu mer utsatta för kontroll och hedersförtryck.

Hbtq-personer, som kommer från länder där annan sexualitet kan innebära dödsstraff, utsätts för omfattande hot och hat även i Sverige. Ardeshir Bibakadabi, från organisationen Homan Göteborg, en organisation som syftar till att främja mänskliga rättigheter för hbtq-personer, berättade om hur han blivit utsatt för både kränkningar och fysiskt våld i skolor där han föreläst om tro och sexualitet.

- Det behövs undervisning i sex- och samlevnad och förbyggande arbete redan i tidig ålder för att avdramatisera och normalisera olika sorters sexualiteter.

Undervisa systematiskt om mänskliga rättigheter

Det var flera av föreläsarna som betonade vikten av tidiga insatser, framförallt när det gäller undervisning kring mänskliga rättigheter. Alan Ali, från organisationen MÄN tryckte också på vikten av att kommunicera med föräldrarna.

- Involvera föräldrarna i skolgången, och undervisa systematiskt om grundläggande mänskliga rättigheter och skyldigheter- både för barn och föräldrar, sa Alan Ali. Våld och hot är maktmedel inom familjer. Vi måste visa föräldrarna att det finns andra alternativ.

Skolan en betydelsefull arena för att upptäcka och förebygga

För utsatta barn är skolan många gånger den enda plats där de kan vara fria från våld och förtryck och där de har en möjlighet att möta personer utanför familjen. Eftersom förskola, pedagogisk omsorg och skola når alla barn har pedagoger både en stor möjlighet att upptäcka bristande omsorg och utsatthet, samt skyldighet att ge barnen en utbildning som ger trygga individer som kan värna egna rättigheter – och andras.

Om HRV och mänskliga rättigheter

Skolverkets publikation Hedersrelaterat våld och förtryck - skolans ansvar och möjligheter

Gömd & Glömd – en rapport om hedersrelaterat våld och förtryck mot vuxna med intellektuell funktionsnedsättning

Rädda Barnen, Länsstyrelsen Östergötland med flera har utvecklat metodmaterialet Kärleken är fri. Här hittar du lärarmaterial

Mina rättigheter - BOs material om barnkonventionen, för barn.

Filmfestival för mänskliga rättigheter 16-20 november 2020

Läs om förra årets föreläsning kring HRV

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    Vänligen verifiera att du inte är en robot

    300