Lucka 6: Vikten av uppmuntran

Hur blir uppmuntran en naturlig del i klassrumsklimatet?

Barn har skrivit lappar med positiva budskap, exempelvis "du gör mig glad".

Positiv pepp från Hogstorps skolas kickoff för våldspreventivt arbete.

Att uppmuntra varandra och glädjas åt sina egna och andras framgångar skapar ett positivt klassrumsklimat där alla vågar försöka och där alla mår bra och känner sig sedda och viktiga. Motivationen ökar. Positivt Pepp i vintermörkret och uppmuntran i den extremt annorlunda situation som råder är kanske viktigare än någonsin.

I följande inlägg på Kooperativt lärandes hemsida beskrivs några saker som kan göras i undervisningen för att främja stödjande relationer och ett positivt och samarbetande klassrumsklimat.

Kooperativt lärande: Vikten av uppmuntran

Kooperativt lärande (KL) är en lärarledd undervisningsmetod som bygger på lärande i social interaktion elever emellan. Genom tydliga strukturer tränar sig eleverna på samarbete och tillsammans inhämta kunskap, sätta ord på sin kunskap, reflektera och analysera.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    Vänligen verifiera att du inte är en robot

    300