Lucka 15: Smidig övergång för de reviderade kursplanerna i Unikum

Till sommaren träder de reviderade kursplanerna i kraft och Unikum förbereder det på det smidigaste sättet för pedagoger!

Logotyp Unikum

Den 1 juli börjar de nya kursplanerna för grundskolan, sameskolan, specialskolan, grundsärskolan att gälla. (Kursplanerna för grundsärskolan är ännu inte beslutade men ska också finnas på plats i Unikum när de börjar gälla 1/7).

Under våren kommer därför Unikum arbeta med att lägga in de nya kursplanerna. Som du kanske känner till är det främst centralt innehåll och kunskapskrav i respektive ämne som ändras. Tills att de börjar gälla finns nuvarande kursplanerna och de reviderade slås på med automatik när de börjar gälla, 1/7.

När du kopierar en planering kommer den nya planeringen ha kopplingar till den reviderade kursplanen istället för den nuvarande – helt magiskt!


Ps. När det gäller bedömningar kommer det liksom nu vara den senaste bedömningen som är gjord som ligger kvar. När du sedan gör en ny bedömning sker det mot de nya kursplanerna.


Kategori

Julkalender

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    Vänligen verifiera att du inte är en robot

    300