Lucka 19: ANDT på schemat

Ett inspirerande metodmaterial för att underlätta ANDT-undervisningen i grundskolans årskurs 6-9, kopplat till lgr 11.

Logotyp ANDT

Tillsammans med pedagoger har CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) tagit fram ett inspirerande metodmaterial för att underlätta ANDT undervisningen i grundskolans årskurs 6-9. ANDT på schemat hjälper lärare att integrera ANDT-frågor i den ordinarie ämnesundervisningen anpassat till kursplaner och betygskriterier i lgr 11.

Genom att se på filmen (2 min) kan du redan idag sätta igång och använda ANDT på schemat.

1. Välj ett ämne

2. Välj en drog

3. Välj frågeställning

4. Ladda ner materialet.

På ett enkelt sätt hjälper materialet skolan att uppfylla sitt kunskaps- och värdegrundsuppdrag. Det bidrar även till ett ämnesöverskridande och strukturerat ANDT-arbete där eleverna uppmuntras till informationssökande och källkritiskt tänkande. Självklart önskar vi att alla högstadieskolor använder sig av materialet för att säkerställa elevernas ANDT-kunskaper, oavsett vilken skola eleven gått på. Genom att använda ANDT på schemat bidrar vi till en mer jämlik undervisning och ger våra elever bra förutsättningar för ett gott liv!

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    Vänligen verifiera att du inte är en robot

    300