Lucka 21: Använd ett vi-språk

Med ordet "vi" gagnas inlärning, samarbete och pedagogiskt ledarskap.

Bokframsida: lärarens kropsspråk av John Steinberg

Fler tips hittar du i Steinbergs böcker.

Att använda ordet “vi” iställer för “du” eller “ni” är ett av John Steinbergs konkreta och praktiska tips för att stärka det pedagogiska ledarskapet.

Undvik du-språket:

”Du borde….”

”Så får du inte göra”.

”Du som alltid….”

”Måste du….?”

”Du borde….”

Använd istället vi-språket:

”Vi på denna skola…”

”I vårt klassrum….”

”Nu ska vi….”

”För oss innebär det….”

En miljö som gagnar inlärning och samarbete bygger på en ”en för alla, alla för en”-känsla. När vi använder ett vi-språk, så bidrar det till denna känsla och hjälper att skapa konstruktiva normer.

Lycka till! Ta hand om er i december - och alltid.

Hälsar John


JOHN STEINBERG

är Fil dr i pedagogik och en erfaren och uppskattad föreläsare inom pedagogik och ledarskap.

Kategorier

Julkalender Ledarskap

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    Vänligen verifiera att du inte är en robot

    300