Kommunikationsarenor

Utgångspunkten för arbetet med eleverna är Google Classroom och/eller Unikum som de är vana vid.

Det bästa är att efterlikna schemat och det vanliga arbetet så mycket som möjligt. Åk 4-6 och 7-9 har möjligheter att bedriva såväl fjärr- som distansundervisning. F-3 kan bedriva distansundervisning i form av hemuppgifter via Unikum eller Google Classroom utifrån vad läraren anser vara lämpligt. Arbetssättet för detta bestäms av rektor och klasslärare i samråd.

Google-verktygen

För en klasslärare åk 4-6 kan det vara lämpligt att ersätta den vanliga starten av dagen med ett Google Meet där alla eleverna ser sin lärare och varandra. Sändningen genomförs med fördel i ditt vanliga klassrum och tänk på att inledningsvis införa så lite nytt som möjligt.

För lärare i åk 7-9 kan det se olika ut beroende på hur arbetet kommer vara organiserat på den egna skolan. Det är lämpligt att förbereda eleverna på vilket Classroom som kommer vara utgångspunkten för ett fjärr/distansarbete. Tänk “klassens/skolans Intern-TV”.

Det också lämpligt att förbereda eleverna på hur ett "Meet" fungerar. Alla elever kan nu delta i ett "Meet" men det är bara eleverna i åk 7-9 som kan starta egna "Meets". Funktionen att spela in har aktiverats. Genomgångar/ lektioner kan enkelt spelas in och sparas i användarens Drive och länkas in i Classroom.

Ett nytt verktyg bland Googles kärntjänster är en digital whiteboard som heter Jamboard. Man startar ett Jam från Googles appar, bjuder in deltagare eller lägger en länk i ett Classroom.

Det är viktigt att alla elever ges möjlighet att delta i undervisningen på lika villkor oavsett den egna kvalitén på Internetuppkopplingen i hemmet. Förhör er om vilka elever som inte har tillgång till Internet hemma och meddela det till din skolas "Digitala Coach".


Guider och filmer på ShowIT Online

Planeringsgruppen för ShowIT har påbörjat en kunskapsbank, Show-IT online, för våra digitala verktyg. Här hittar du manualer, filmer och länkar. Google Suite for Education, våra lärplattformar och kommunövergripande IT-verktyg utgör grunden för innehållet.

OBS! Med webbläsaren Chrome kommer man åt ”ShowIT – Online” under Bokmärken.

På ShowIT Online finns bland annat

 

Unikum

I Unikum kan du planera, skapa förutsättningar för lärande och bedömning även när undervisningen sker på distans. Vårdnadshavarna ha koll i familjeappen, Unikum Familj, för när och vad som ska göras.

Förslag på sidor