När kärlek blir destruktiv

Är svartsjuka romantiskt - egentligen? Var går gränsen mellan en sund och en osund relation? Detta och mycket mer diskuterade Norgårdenskolans elever under sin temavecka om kärlek.

Elever i ett klassrum ser film om våld i nära relationer.

Under vecka 6 och 7 har eleverna i år 7-9 fått fokusera på temat kärlek och framförallt kärlek utifrån perspektivet "Svartsjuka är inte romantiskt".

Utgångspunkten för temaarbetet har varit att belysa ungas våld i nära relationer. Syftet är att förebygga våld och medvetandegöra eleverna, men också visa vart eleverna kan vända sig för att få stöd och hjälp.

- Vi har valt att lyfta en lite tyngre bit av kärlek. Vi ser att det är viktigt att våga prata om detta, så att våld i nära relation inte normaliseras. Våld i nära relation handlar ju också om så mycket mer än fysiskt våld. Vi har psykiskt, sexuellt samt digitalt våld som man mer sällan pratar om, berättar socialpedagog Nicole Koludrovic, som tillsammans med kollegan Besart Sadiku har varit med att planera och genomföra temaområdet.

Med några av niorna ledde diskussionen kring relationer in på var gränsen för att vara för svartsjuka går. Många elever ser på ”lagom” svartsjuka som en kärleksförklaring. Med några av sjuorna gjordes mentimeterundersökningar kring vad som är okej och inte i en relation samt vad kan man göra om man misstänker att någon är utsatt för våld.

- Vi fick många kloka tankar och kommentarer i diskussionerna med eleverna, säger säger socialpedagog Besart Sadiku.

Elevresponsen kring ämnet har varit positiv. Några har ifrågasatt varför de ska prata om detta då många ännu inte varit eller är i en relation.

- Vi tycker att detta är ett bra bevis på att vi kommer in i rätt tid. Det ju precis här man vill nå ungdomarna, innan de går in i en eventuell dysfunktionell relation, säger Nicole Koludrovic.

Lästips/skolmaterial

Svartsjuka är inte romantiskt Webbplats från Jämställdhetsmyndigheten, Länsstyrelsen och ungarelationer.se

Våld i ungas vardag
Lästips om våld och våldspreventivt arbete

Kategorier

7-9 Elevhälsa

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    Vänligen verifiera att du inte är en robot

    300