Våld i ungas vardag

Flera nyligen publicerade rapporter vittnar om att våld inte är något ovanligt i ungas vardag. Det är tung kunskap att ta till sig, men med många vuxna i skolan som har kunskaper om våld kan just du göra stor skillnad för en våldsutsatt elev.

En svartvit bild på ett barn som gråter

Definition av våld

Psykologen Per Isdal definierar våld som följande:

Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från något som den vill.

Många har en bild av att vi i Sverige redan har kommit långt i arbetet för barns rättigheter, men faktum är att vi fått ta emot omfattande kritik från Unicef eftersom vår egen lagstiftning inte kunnat skydda barn tillräckligt. Våld mot barn har enligt Unicef länge varit ett lågprioriterat område hos polis och rättsväsende i Sverige.

Våldets livslånga påverkan

Att vara utsatt för våld kan ge stora konsekvenser för en persons både psykiska och fysiska hälsa. Våldet påverkar inte bara här och nu, utan får livslånga konsekvenser för den som inte får rätt stöd och hjälp.

- Barndomstrauma kan göra dig sjuk som vuxen, menar läkaren och forskaren Vincent J. Felitti.

Felitti är grundare av studien som kallas ACE (Adverse childhood experiences), som djupgående analyserat 17.000 vuxnas barndomsupplevelser.

Sexuellt våld

Våldsam porr finns ett klick bort i nästan varje barns mobiltelefon. Under hösten har porrens påverkan på ungas sexliv samt sexualundervisningen i skolan debatterats livligt i media. I en enkätundersökning med drygt 700 gymnasieungdomar som är eller har varit i en nära romantisk relation svarar 29% att de utsatts för sexuellt våld. Det finns gott om information till oss vuxna för att få kunskap i frågan, så att vi kan erbjuda en undervisning som utgår ifrån ungas verklighet och som kan ge svar på de frågor som eleverna har.

UR Samtiden - Suntprat »
Här berättar Harry Skärlund, som själv har erfarenhet av porrberoende, om hur man kan prata med barn och unga om nätporr.

UR Samtiden - Porren - elefanten i rummet »
Föreläsningar och samtal om porrens påverkan på ungdomar, folkhälsan och sexualiteten.

Ta porrsnacket »
Barnrättsexperten och kriminologen Nina Rung är en av Sveriges främsta experter på området barn och porr. Här är Ninas bästa tips om hur man pratar om porr med barn i olika åldersgrupper.

Killar om våld

Nu finns en alldeles färsk rapport om unga killars erfarenheter av våld, sammanställd av feministiska organisationen MÄN. Rapporten inleds med texten:

Vi vet att killar lever i en vardag där allt från nedsättande ord till misshandel är vanliga inslag. Samtidigt är det få killar som vill prata om sina erfarenheter av våld. En förklaring kan vara att de inte upplever våldet som ett problem. En annan tolkning är att de fortfarande är ovana vid att söka stöd både från vuxenvärlden och från jämnåriga vänner. Detta kan bidra till att killar är sämre rustade att sätta ord på erfarenheter av våld, samtidigt som vuxna är dåliga på att uppmärksamma killars behov av stöd.

Läs rapporten Killar om våld »

Organisationen MÄN står också bakom nya stödplattformen killar.se som riktar sig till alla som definierar sig som ung kille mellan 10-20 år.

Hedersvåld

Hederskultur är ett begrepp för kulturella mönster som begränsar personers rättigheter och frihet med hänvisning till familjens heder. Omar Makram från Riksorganisationen Glöm Aldrig Pela och Fadime (GAPF) har under några år besökt skolor i Sverige för att prata jämställdhet och hedersnormer. Han beskriver läget i svenska skolor som så här:

- Situationen är allvarligare än jag hade trott innan vi började det här arbetet. Och det tycks bli värre. I år har jag träffat fler elever än i fjol som öppet deklarerar att det är rätt att döda en flicka som haft sex före äktenskapet.

Göteborgs stads resursteam mot hedersrelaterat våld och förtryck berättar att många av ungdomarna de kommer i kontakt med utsätts för fysiskt våld. Resursteamet menar att viktiga nycklar till att hjälpa de här barnen och ungdomarna finns i att de som vistas nära barnen i exempelvis förskola och skola har goda kunskaper kring hedersförtryck och att barn i tidig ålder får lära sig om sina fri- och rättigheter.

Intervju med Omar Makram, Tidskriften Respons webbplats »

Nyhet från Göteborg om hedersförtryck, svt.se »

Nyhet från höstens föreläsningssvit om hedersförtryck, uddevalla.se »

Skolverkets publikation Hedersrelaterat våld och förtryck - skolans ansvar och möjligheter »

GAPFs webbinarium för skolan

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    Vänligen verifiera att du inte är en robot

    300