Elever ska kommunicera mera

Hur ökar vi elevernas kunskapsutveckling och språkliga aktivitet i olika ämnen? Det har Ramnerödsskolans 7-9-lärare fördjupat sina kunskaper kring. Under tre kompetensutvecklingsdagar varvar lärarna teori med praktiska övningar tillsammans med Hülya Basaran, projektledare vid Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet.

Flickor som pluggar

Foto:Mary Taylor, bildbanken Pexels

Under k-dagen i januari besökte Hülya Basaran Ramnerödsskolan 7-9 för sin fortsatta utbildningsinsats för alla lärare på Ramnerödsskolan under det här läsåret. Under det första besöket under k-dag vecka 44 var fokus på elevdelaktighet och elevaktivitet. Innehållet denna gång byggde liksom tidigare på lärarnas kunskaper i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och den observationskultur som redan finns på skolan. Vid tillfället i januari var fokus fortsatt på elevdelaktighet och särskilt på hur man som lärare kan välkomna eleverna till att delta mer beroende på de frågeställningar som ställs i klassrummet.

Det är under tre utbildningsdagar som Ramnerödsskolan 7-9 fått möjligheten att träffa Hülya Basaran som varvar föreläsningar med konkreta arbetssätt och olika digitala resurser där lärare praktiskt får testa olika moment. Hülya Basaran har tidigare arbetet på Kronan i Trollhättan, Högskolan Väst och nu Nationellt Centrum för Svenska som Andraspråk (Stockholms universitet). Hon har också skrivit flera uppskattade böcker.

Fokus på utbildningsinsatsen ligger på att öka elevernas kunskapsutveckling och språkliga aktivitet i olika ämnen. Mellan träffarna läser lärarna relevant litteratur, genomför lektionsobservationer med fokus på hur aktiva eleverna är och klassrumsinteraktion. Lärarna planerar och genomför olika aktiviteter som dokumenteras och används kollegialt.

- En av de saker jag tar med mig från hennes föreläsning är just vilka typer av frågor jag ställer i klassrummet, och ge eleverna tid till att besvara frågorna. Det är lätt att man som lärare "stressar" fram svar. Många gånger väger man fram och tillbaka hur man formulerar sina frågor skriftligt, nu har även den tankeprocessen kommit igång kring frågeformuleringarna även muntligt, säger förstelärare Mikaela Nilsson.

Hittills har innehållet i utbildningen varit uppskattat av deltagande lärare och flera lärare uttrycker att de särskilt uppskattar prövandet av aktiviteter och digitala resurser tillsammans med kollegor.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    Vänligen verifiera att du inte är en robot

    300