Relationsarbete på elevernas arenor

Hur kan sociala medier bli verktyg för delaktighet och samhörighet i skolan? Det vet socialpedagogerna på Norgårdenskolan. De har utarbetat effektiva arbetssätt för att vara tillgängliga och bygga goda relationer med elever och vårdnadshavare, både IRL och digitalt.

Tre bilder från Norgårdenskolans instagram. Färgglatt, varmt och välkomnande.

På Norgårdenskolan arbetar tre socialpedagoger, Nicole Koludrovic, Besart Sadiku och Mikaela Brandqvist. De är en del av skolans elevhälsa och är kopplade till var sitt av skolans tre arbetslag med tillhörande klasser.

I socialpedagogernas uppdrag är samverkan och relationsbygge ständigt i fokus. I första hand med elever, men också i hög grad med övrig skolpersonal och med vårdnadshavare. Målet med arbetet är elevers måluppfyllelse och välmående. Stor del av arbetet handlar om förebyggande och främjande insatser för ökad trygghet och studiero, för en god social miljö och för ett välfungerande socialt samspel kring eleven. Det kan gälla både relationer mellan elever, relationer mellan lärare och elever eller relationer mellan skolan och hemmet.

- Vi fungerar som en sorts medlare, och eftersom vi inte har en betygsättande roll kan vi lättare bygga relationer med eleverna. Då kan vi också vara de där jobbiga vuxna som kan ställa krav, säger Besart.

Tillgängliga där eleverna rör sig

Det viktigaste för Nicole, Besart och Mikaela är att finnas tillgängliga där eleverna rör sig och de har hittat goda lösningar för att kunna jobba både strategiskt och flexibelt på organisations- grupp- och individnivå. Ingen dag är den andra lik, men det finns ändå strukturer som ramar in arbetet. De möter upp och hälsar eleverna välkomna till skolan på morgonen, de serverar frukost och finns till hands när eleverna har rast eller om någon behöver stöd under en lektion. De ordnar temafredagar, planerar temaveckor och organiserar elevrådet. De träffar sina arbetslag, håller kontakten med vårdnadshavare och håller koll på elevers skolnärvaro när behov finns.

Socialpedagogerna är också aktiva på Instagram, Snapchat och TikTok, de sociala medier där många ungdomar och vårdnadshavare finns. Instagramkontot ”Norgårdenskolan” har 825 följare och här hittar du filmklipp och bilder med allt ifrån skoj till allvar, men all kommunikation har ändå ett tydligt syfte: att skapa vi-känsla och nå ut med viktiga budskap till elever och vårdnadshavare.

- Vi vill först och främst förmedla att vi på skolan finns till för våra elever. Att eleverna ingår i ett viktigt sammanhang, att vi ser dem och saknar dem när de är frånvarande, säger Nicole.

Att skapa acceptans och tolerans för olikheter är ett annat viktigt budskap som socialpedagogerna vill förmedla till eleverna, både IRL och via Instagram. De vill även få elever som mår dåligt att förstå att det är känslor som de delar med många.

- Du är inte ensam om att ha jobbiga känslor och ångest, det har många ungdomar, säger Nicole. Det är modigt att visa vem man är och att bjuda på sig själv. Vi försöker föregå med gott exempel och bjuda på oss själva, vara lite pinsamma. Även lärare och övrig är mycket generösa med att bjuda på sig själva på vårt Instagramkonto.

Innehållet på Instagram får eleverna till stor del vara med och utforma. Exempelvis gjorde skolan en egen ”snällkalender” före jul, där både personal och elever medverkade.

- Vi vet att delaktighet är angeläget för att skapa engagemang och en bra skolmiljö, och Instagram har nu blivit ett av de verktyg vi har för att göra eleverna delaktiga i sin skolgång, säger Besart.

Socialpedagogerna får mycket uppskattning för sitt instagramkonto, både från elever och vårdnadshavare.

- Det är många som frågar när nästa inlägg kommer, det känns jätteroligt, säger Besart.

Norgårdenskolans tips för framgångsrik kommunikation i sociala medier

 • Gör eleverna delaktiga i innehållet
 • Bjud på dig själv
 • Publicera några inlägg i veckan
 • Förmedla det positiva
 • Var lyhörd för vad som händer
 • Humor är viktigt
 • Rörliga bilder funkar bäst, undvik långa texter
 • Emojis och glada färger lockar till sig ögat

Se Norgårdenskolans Instagramkonto»

 

För mer information, kontakta gärna:

Besart Sadiku, telefon 0721476850

Nicole Koludrovic, telefon 0721435234

Mikaela Brandqvist, telefon 0721435233

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  300