Råd för att främja hälsa och framtidstro hos barn och unga

Ungas psykiska ohälsa är ofta i fokus och särskilt nu under pandemin då måendet kan vara sämre än vanligt. För att belysa det främjande och förebyggande arbetet som alla vi viktiga vuxna runt våra unga kan göra var Mia Börjesson inbjuden för att föreläsa om Hälsofrämjande samtal med tonåringar.

Mia Börjesson föreläser för viktiga vuxna i Uddevalla.

Mia är utbildad socionom, har examen i Handledning i psykosocialt arbete vid Göteborgs Universitet samt en master i socialt arbete, med mångårig erfarenhet av att arbeta med tonåringar och deras närstående, enskilt och i grupp, och är även författare till flertalet böcker och studentlitteratur. Hon utgår från det salutogena förhållningssättet och använder teorier kring friskfaktorer och bemästringsstrategier i mötet med människor samt har ett coachande förhållningssätt i samtalet med unga.

Den 24 februari delade hon med sig av sina erfarenheter och kunskaper till personal inom barn och utbildning, socialtjänsten samt kultur och fritid. På kvällen höll hon även en föreläsningen för föräldrar eller andra viktiga vuxna som finns kring unga.

Bygg vidare på det som fungerar

Mia anser att en av de viktigaste uppgifterna vi vuxna har är att ge våra unga framtidshopp, optimism, glädje och humor för att möta livet. Via det salutogena förhållningssättet där vi tar utgångspunkt i hälsa och det som fungerar kan vi nå goda effekter. Genom att ändra fokus från det som inte fungerar till det som det fungerar får vi en ny energi och fokus på framgångsfaktorer.

Så genom att ha fokus på det som fungerar, att informera om det och vad som är positivt samt om dit vi vill att de unga ska nå kommer det ge positiva förändringar. Vi är överlag bra på att berätta om allt som är dåligt och farligt men vi glömmer att berätta om allt som är bra. Varför är en förändring bra, vad vinner den unga på det? Om vi talar om varför förändringar är bra kopplar vi på hjärnans belöningssystem som är väldigt aktivt just i ungdomsåren.

Vi vuxna är reseledare

Mia menar att vi behöver vara bra ”reseledare” för våra unga för att skapa reslust inför livets resa. För livet är en resa – varje dag ska vi framåt. Hur blir vi bra reseledare med dessa kunskaper? Hur kan vi skapa tillhörighet, tillit till andra och till en själv? Hur kan vi skapa bra självbilder och arbeta med anknytningen på ett bättre sätt än vad vi gör idag (psykologiska muskler och ett psykosocialt handbagage)?

Mia talar även om att vi har ett ”manus” för vårt liv men likt en film så kan vi skriva om vårt manus hela livet och det behöver vi förmedla till våra unga. Även om det känns tufft just nu eller om en gjort sämre val i livet så kan vi skriva om vårt manus och med det fokusera på vart vi vill nå genom att ha fokus på det som fungerar och de positiva egenskaperna som finns. Mia delade med sig av olika samtalsmodeller för att möta unga i ett coachande samtal med utgångspunkten från det salutogena förhållningsättet. Skolans personal fick även hennes bok efter föreläsningen för att kunna arbeta vidare med.

Glädjeduscha!

Vi alla behöver bli sedda, hörda och uppskattade. Hur kan vi öka känslan av detta i mötet med unga? Försök hitta kraft, energi, lust och glädje – lite varje dag. Mia menar att vi behöver fylla vårt psykosociala medicinskåp. Vi kan kalla det att glädjeduscha varje dag eller helst flera gånger om dagen. Genom att omge dig av bilder, vänner, musik, filmklipp, djur, ting som ger dig kraft och energi, inspiration, pepp, eller ger dig stöd, tydliga målbilder och drömmar fyller vi på vårt psykosociala medicinskåp - glädjeduschar - och det skapar otroligt positiva hormonpåslag i kroppen, vilket ökar vårt välbefinnande och hälsa. Hur kan vi hjälpa unga att glädjeduscha mer särskilt i dessa tuffa tider?

Forskning visar på att genom att vi gör goda gärningar för andra så ökar vårt dopaminpåslag ännu mer än om vi gör något gott för oss själva. Mias kunskaper stärker vikten av det främjande och förebyggande arbetet i mötet med unga varje dag, och kom ihåg att glädjeduscha så ofta du kan.

Kategori

Elevhälsa

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    Vänligen verifiera att du inte är en robot

    300