Samarbetsbaserad problemlösning etableras på bred front

Förhållningssättet CPS, Collaborative and Proactive Solutions, fortsätter att etablera sig i Uddevallas grundskolor Nu har Dalabergsskolans specialpedagog Linda Olsen Wadenhov gått en certifieringsutbildning med Ross Greene, upphovsmannen bakom förhållningssättet. Innan skolstart i höst kommer 150 lärare, speciallärare, rektorer och elehälsapersonal i Uddevalla att delta vid en tvådagars föreläsning med Ross Greene. Här berättar Linda Olsen Wadenhov vad man kan förvänta sig av höstens föreläsning.

En vuxen hjälper ett barn
Specialpedagog Linda Olsen Wadenhov  certifierad CPS-användare.

Specialpedagog Linda Olsen Wadenhov

Stort grattis till dig! Berätta lite om utbildningen med Ross Greene!

- Under hösten gick jag pre- certificationutbildning och blir man godkänd i den blir man erbjuden att gå vidare till certifieringsutbildningen. Vi var en liten grupp med deltagare från Sverige och Norge. I utbildningen tränas man i olika steg att hantera CPS som förhållningssätt och Plan B (samtalen), att coacha andra och på att ge återkoppling.

Varje vecka spelar man in sin uppgift som kan vara att berätta om CPS i dialog, skriva ALSUP (Assessment of Lagging Skills and Unsolved Problem) att ha Plan B eller coacha i Plan B. Man får ge återkoppling till sitt eget arbete och man får respons av de som är trainers i CPS. Dr Ross Greene är delaktig i varje delmoment, vi fick återkoppling direkt i dialog med honom och det är han som bedömer om man har den kompetens som man ska besitta som certifierad.

Nu ser jag verkligen fram emot att dela med mig av min kompetens! Dalabergsskolan har arbetat med CPS en längre tid men vi har behövt en certifierad person för att ta oss vidare och till nästa läsår satsar vi stort!

Vad är den största förtjänsten enligt dig med att använda CPS?

- Genom CPS får vi ett språk för att förstå vad som händer i vår verksamhet och hur vi agerar. Vi får också verktyg för att tillämpa förhållningssättet “barn gör rätt om de kan” vilket innebär ett förebyggande och främjande arbete. Barnen blir delaktiga i att påverka det som påverkar dom. Både barn och vuxna får träna på att reflektera, lyssna och samarbeta. Vi lär oss av varandra och tillsammans såväl vuxna som barn.

Att vi har fokus på det som skapar olösta problem istället för att arbeta med bekymrande beteenden. Ett proaktivt hållbart arbete.

Många lärare ska få ta del av CPS under k-dagarna i höst, vad kan de förvänta sig?

- Dr Ross Greene är fantastisk att lyssna på! Han är tydlig och har exempel som man kan relatera till och han är underhållande.

Man behöver vara beredd på att reflektera över sitt förhållningssätt och vara beredd på att “tänka om”. Även vuxna lär sig genom att göra om och göra rätt.

I kommunen finns även Camilla Bengtsson på Norrskolan som är certifierad och vi arbetar tillsammans för att ta fram material som man kan ta del av för att arbeta vidare med CPS efter föreläsningarna. Vill man ha mer info kan man alltid gå in på https://www.livesinthebalance.org/

Tack specialpedagog Linda Olsen Wadenhov, vi ser fram emot att höra mer om Dalabergsskolans och övriga skolors CPS-arbete framöver!

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    Vänligen verifiera att du inte är en robot

    300