Lånestatistik från skolbiblioteken

Skolbibliotek Uddevalla ser med glädje att många skolor har kommit igång med att läsa digitalt i vår bibliotekskatalog Welib.

Under våren har det lånats över 500 digitala böcker per månad och totalt har eleverna lagt 5500 ljud- och e-böcker i sina bokhyllor under läsåret som gick. Det är framförallt fem stycken av våra skolor som lånar mycket och regelbundet. Vill du ha tips och stöd för att komma igång själv kontakta skolbibliotekarierna.

Tre glada skolbibliotekarier i Uddevallas grundskolor

Trots att bara hälften av skolorna använder bibliotekssystemet för att registrera fysiska lån så vinner pappersböckerna med hästlängder över de digitala. Under läsåret lånades drygt 31 000 analoga böcker av era elever. Till det kommer våra centrala boklådor där vi beräknar att ytterligare drygt 14 000 elever fått en läsupplevelse.

Vår lokala statistik från Welib visar att det är fler flickor än pojkar som lånar, särskilt när det gäller de digitala böckerna.

Populärast digitala bok under vårterminen var en lättläst rysare som många elever på Norrskolan läst. Den rekommenderas från 9 år och handlar om veckan efter sommarlovet. En fördel med dessa lättlästa digitala böcker är att du som pedagog lätt kan logga in och lyssna eller läsa och själv avgöra hur boken passar in i din undervisning. När du vill ha tag på en bok snabbt eller låna samma bok till en hel klass så är de digitala böckerna oslagbara.

länk till eboken Inte ens döden

Kategori

Skolbibliotek

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    Vänligen verifiera att du inte är en robot

    300