Lärare har fokus på faktatexter

Med utgångspunkt i boken Att läsa faktatexter efterlyste skolbibliotekarie under våren samarbete med lärare som kunde tänka sig att prova författaren Adrienne Gears övningar. Tre skolor anmälde sig till projektet. Samarbete har startats upp under hösten med klasslärare i årskurs 3 och 4.

Att läsa faktatexter av Adrienne Gear

Vad är det Adrienne Gear tar upp som kan förändra vårt sätt att tänka kring faktatexter? Till att börja med så identifierar hon fem strategier som skickliga läsare av faktatexter använder. Dessa är:

 1. Att zooma in. Aktiva läsare känner igen och tolkar särdrag i faktatexter.
 2. Att ställa frågor och göra inferenser (förutspå) för att få en djupare förståelse av faktatexterna.
 3. Att avgöra vad som är viktigt och plocka ut de viktigaste idéerna.
 4. Att göra kopplingar. Kopplar till erfarenheter och bakgrundskunskaper för att fördjupa sin förståelse och skapa mening.
 5. Att transformera eller syntetisera. Känner igen en förändring i sitt tänkande under läsningen av faktatexten.

Till dessa strategier har Adrienne Gear utarbetat praktiska övningar som passar i klassrummet. Ni hittar hennes övningar gratis på Natur och Kulturs hemsida. Du måste skapa en inloggning genom att fylla i din e-post och skapa ett lösenord.

En av de saker Adrienne Gear kan lära oss är att prova olika sorters faktatexter med eleverna och lära eleverna vilka särdrag just dessa texter har. Faktatextens särdrag är bra att lära sig för att känna igen vilken typ av text vi har framför oss. En annan aspekt som vi i faktagruppen tittat på är vilken typ av faktatexter som kan passa eleverna.

Vi kom fram till att det är viktigt att faktatexterna är: inspirerande, att de väcker läslust och nyfikenhet, har ett intressant innehåll, ger en lagom utmaning i läsnivå och inte är för röriga. Faktatexterna bör också vara uppdaterade oavsett om de är digitala eller tryckta. På senare år har det kommit facklitteratur för barn som fyller kriterierna kring läslust. Detta bekräftades också av skolbiblioteksansvarig på en skola som berättade att eleverna gärna lånar dessa böcker själva utöver undervisningen. Nedan följer exempel på inspirerande faktaböcker som passar bra i skolbiblioteket både för undervisning men också till elevernas egna läslust.

Fatta svårt:klimatförändringar, Jorden snällaste djur, Den otroliga boken om farliga djur, Stora boken om havet, Atlas för vetgiriga

Fatta svårt: klimatförändringar, Jorden snällaste djur, Den otroliga boken om farliga djur, Stora boken om havet, Atlas för vetgiriga

Svenska däggdjur, Första djurboken, Känn igen 250 djur och växter, Fatta grejen med flugor, Sveriges insekter

Svenska däggdjur, Första djurboken, Känn igen 250 djur och växter, Fatta grejen med flugor, Sveriges insekter

Vikingar, Från ägg till bi, Lätta fakta om livet i rymden, Riktiga vikingar

Vikingar, Från ägg till bi, Lätta fakta om livet i rymden, Riktiga vikingar.

Arbetet med att fördjupa oss i faktatexter och hur vi bäst använder dem i undervisning fortsätter. Vill du ha hjälp med inköp eller förnyelse av ert skolbibliotek vad gäller etiketter och skyltar: hör av er till skolbibliotek@uddevalla.se. Blev du nyfiken på att prova samarbetet kring faktatexter? Läs mer om upplägg och hör av dig till jennie.hogberg@uddevalla.se. Vi utgår i första hand från förutsättningarna på din skola.Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  300