Forskningsprojekt gav nya verktyg för trygghetsarbetet

Under våren 2021 har Forshällaskolan deltagit i ett EU-projekt med namnet REFLECT. I projektet har lärare fått verktyg till att träna elevers färdigheter i bland annat hur man lär sig vara en bra klasskompis, hur man arbetar i grupp och hur man kan koncentrera sig och vara uthållig en längre tid i skolan.

Barn som arbetar vid datorn.

Bättre trivsel, färre konflikter och ökat lärande när elever får träna socioemotionella färdigheter. Foto av Max Fischer från Pexels.

Tillsammans med tio andra skolor i Sverige, och även tillsammans med skolor i Belgien, Storbritannien, Spanien, Grekland och Portugal, har Forshällaskolan blivit utvald att delta i projektet. Ansvarig för projektet i Sverige är Petri Partanen, psykolog och författare till flertalet böcker. 

Forskningsprojektet har riktat sig till grundskolors elevhälsopersonal och lärare för elever i ålder 8–12. Syftet är att ta reda på relationens betydelse för lärandet, samt vikten av trygghet och studiero. Vilka verktyg och färdigheter behöver våra elever för att kunna lära sig och utvecklas?

Färdigheter för kamratskap och inlärning

Klasserna har arbetat gemensamt med att utveckla sociala och emotionella färdigheter och exekutiva färdigheter. Sociala och emotionella (känslomässiga) färdigheter handlar om:

 • Hur man lär sig att hantera olika känslor i olika situationer.
 • Hur man förstår andras känslor och handlande.
 • Hur man är en bra kamrat.
 • Hur man tar hand om både sig själv och andra under skoldagen, från morgon till eftermiddag.

Exekutiva färdigheter handlar om

 • Att kunna koncentrera sig
 • Vara uppmärksam och fokuserad
 • Kunna styra sig själv till exempel när man ska lära sig saker.

- Från Forshällaskolan deltog i våras fyra klasser i projektet men nu, under höstterminen 2021, är detta ett arbete som skall genomsyra hela skolans verksamhet, säger Jeanette Börjesson Nyberg, tillförordnad rektor och specialpedagog på Forshällaskolan.

En del av trygghetsarbetet

Att främja socioemotionella och exekutiva förmågor hos elever i skolan bidrar till ökad skolanknytning, inkludering, minskad skolfrånvaro, ökat prosocialt beteende samt till lärande. Arbetet på skolan har handlat om att identifiera framgångsfaktorer för att främja socioemotionellt lärande (SEL) och exekutiva förmågor (EF). Det handlar om att identifiera enkla strategier i vardagen som ska vara möjliga för lärare att använda för att främja elevernas socioemotionella och exekutiva förmågor i klassrummet och utveckla övningar som ska kunna genomföras integrerat i ordinarie undervisning och som en del av det generella främjande arbetet med normer, värderingar, trygghet och studiero.

- Forskning visar att sociala och emotionella färdigheter samt exekutiva färdigheter är viktiga för att man ska kunna lära sig kunskap. De är också viktiga för att skapa trygghet och studiero i skolan, och ett bra klimat i klassrummet, säger Jeanette Börjesson Nyberg

Vad tyckte eleverna om projektet?

Här är vad några av skolans elever sa när projektet utvärderades innan sommarlovet.

- Kompisarna är snällare på rasterna.

- Vi kan säga några bra saker om kompisarna.

- Lärt sig bli en bra kompis genom att tänka att alla ska ha en bra dag.

- Om någon gör något dumt tänker den andre efter istället för att göra dumt tillbaka.

- Förr var det fler små konflikter på rasterna. Nu är det sällan konflikter.

- Fler hälsar på varandra och man blir mer sedd.

- Man får mer komplimanger.

- Fler säger förlåt och frågar hur det gick.

Vill du veta mer?

Läs om projektet på Skolutvecklarnas webbplats

Kontakta gärna rektor Jeanette Börjesson Nyberg

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  300