Uddevallas drogförebyggande arbete är lyft vid regional konferens

Drogfri Ungdom har medverkat i en regional konferens kring drogförebyggande arbete. Där berättade de om det forskningarbete kring cannabisförebyggande insatser som de genomfört med stöd av Länsstyrelsen, VGregionen och Göteborgs Universitet.

bild från konferensens scen.

Jenny Rangmar, forskare, Miranda Gjelseth och Unni Norén, drogförebyggande samordnare samt Linda Nilsson, moderator och anställd av polismyndigheten.

Drogfri Ungdom genomförde föreläsningen tillsammans med Jenny Rangmar som jobbar som forskare på FoU i Väst vid Göteborgsregionen.

- Vi berättade om vår del i FoU-cirkeln om lokala cannabisförebyggande insatser och hur vi i Uddevalla kommun jobbat vidare med detta. Vår del i rapporten var att undersöka vilken inställning unga i Uddevalla kommun har till cannabis och vad som påverkar deras inställning.Vi berättade om hur vi arbetat vidare med våra unga, bland annat med undervisningsmaterialet Drogsmart och om våra föreläsningar till föräldrar och andra viktiga vuxna, säger Miranda Gjelseth, drogförebyggande samordnare.

Amerikansk forskare styrker slutsatser och insatser

Om Cannabis och attityder föreläste även den amerikanske forskaren, författaren och konsulten Kevin A. Sabet, som berättade om hur cannabisindustrin påverkar det amerikanska samhället och folkhälsan och hur lokalsamhället kan bli bättre rustade för att möta den utmaningen.

Sabets bild av hur vi i Sverige bör arbeta för att inte upprepa det USA och Kanada upplevt i och med med legaliseringen är att utbilda våra unga och problematisera legalisering och effekterna av den. Vad som ligger bakom cannabisindustrin är en annan viktig kunskap. Även föräldrar och andra vuxna runt ungdomarna behöver få aktuell information kring cannabisanvändningen idag.

- De slutsatser vi i Drogfri Ungdom dragit utifrån vårt FoU-arbete samt hur vi jobbar vidare bekräftades av Kevin A. Sabets forskning. Vi kunde stolt berätta om hur vi redan jobbar med alla dessa delar, tillsammans med våra elever och föräldrar, säger Miranda Gjelseth.

Om konferensen Förebygg.nu

Förebygg.nu är en regional konferens med nationella perspektiv. Konferensen ska vara den främsta mötesplatsen för dem som arbetar lokalt, regionalt och nationellt med drog- och brottsförebyggande arbete inom alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel.

Konferensen har sedan 2001 samlat deltagare från myndigheter, kommuner och organisationer med intresse för drogförebyggande arbete.

Förebygg.nu

Slutsatser från Drogfri Ungdoms FoU-rapport

 • Ungdomarnas inställning till cannabis är ambivalent och i deras inställning finns osäkerhet blandat med oräddhet, okunskap men också självtillit till sin kunskap.
 • Ungdomarnas inställning till cannabis har mer att göra med individens kontrollerade eller icke kontrollerade bruk än frågan om farlighet eller inte i själva drogen.
 • Vi anser att resultat från enkäten tyder på att en ökad undervisning i skolmiljö där evidensbaserad information lärs ut kan påverka ungdomars samlade bild kring cannabis.
 • Vi anser att våra föräldrar och andra viktiga vuxna behöver prata mer med sina barn och ungdomar om cannabis och andra droger.

Läs mer om rapporten

Kategori

Elevhälsa

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  300