Information för ett tobaks- och nikotinfritt samhälle

Grundskolans drogförebyggande samordnare har besökt högstadieskolorna under vecka 46 och 47 med information kring tobakens skadeverkningar.

Unni Norén visar tobakens effekter för elever på Norgårdenskolan. Tre bilder på Unni, på elever och på bord med information.

Drogförebyggande samordnare Unni Norén på Norgårdenskolan

Vecka 47 är nationella tobaksfria veckan. För att stötta och hjälpa eleven att göra hälsosamma val fick högstadieskolorna besök av Unni Norén, drogförebyggande samordnare på grundskolorna, med en tobaksutställning där kunskap om nikotinprodukters påverkan på kroppen, miljö, sambandet med barnarbete och världsfattigsdom diskuterades.

Kategori

Elevhälsa

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    Vänligen verifiera att du inte är en robot

    300