Lucka 4: Källans lärresurser

Personal och elever i särskilda undervisningsgruppen Källan har tillsammans producerat ett digert material för hur de arbetar för ökad skolnärvaro och måluppfyllelse. Detta har Källans personal organiserat på sin hemsida, fritt för vem som helst att använda.

Källans logotyp

Källan delar in sina resurssidor i bland annat följande rubriker:

Beskrivning av Källans arbetssätt

Läs om Källans organisation, värdegrund och förhållningssätt.

Kartläggningsmaterial

Kartläggningsmaterialet för stärkt skolanknytning är framtaget för att kunna följa elevens utveckling både kunskapsmässigt och socialt, över tid. Tanken är att kartläggningen skall ge en bild av elevens syn på sig själv som elev, ”elevidentitet” och hur väl eleven knyter an till skolan: akademiskt, affektivt, kognitivt och beteendemässigt.

Arbete för att stärka skolnärvaro

På den här sidan samlar Källan texter om hur de arbetar för att stärka närvaron samt verktyg de utvecklat särskilt för detta arbete.

Mallar och Guider

Praktiska moment som används som stöd i arbetet för närvaro och måluppfyllelse.

Spelifiering/Digitalt lärande

Källan försöker att bygga in spelandet i undervisningen och använda det både som ett sätt att skapa lärande men samtidigt också en inslussning från skolfrånvaro.

Arkiv - Nyhetsbrev

Läs om det vardagsnära arbetet hos Källan. Du kan också anmäla dig som prenumerant på Källans nyhetsbrev.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    Vänligen verifiera att du inte är en robot

    300